Rakennustyön tilaaja otti haltuunsa urakoitsijan tarvikkeet – näin syntynyt velka oli kuittauskelpoinen konkurssisaatavasta

18.11.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2015:85

Konkurssi – Kuittaus konkurssissa
Rakennusurakka – Yleiset sopimusehdot
Ennakkopäätösvalitus

Tilaajan ja urakoitsijan välisessä rakennusurakkasopimuksessa oli
noudatettu Rakennusalan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998. Urakoitsijan
sopimusrikkomuksen takia tilaaja oli mainittujen ehtojen nojalla
purkanut urakkasopimuksen ja ottanut haltuunsa rakennustyömaalla olleet
urakoitsijan rakennustarvikkeet. Tämän vuoksi tilaajalle oli syntynyt 28
000 euron velka urakoitsijalle. Urakoitsija oli asetettu sittemmin
konkurssiin. Tilaaja oli valvonut urakoitsijan konkurssissa
urakkasopimuksen purkamiseen perustuvana korvaussaatavana noin 1,2
miljoonaa euroa ja ilmoittanut kuittaavansa saatavallaan 28 000 euron
suuruisen velkansa.

Saatavat olivat kuittauskelpoisia, koska ne
olivat syntyneet ennen kuin urakoitsijan konkurssi oli alkanut.
Rakennustarvikkeiden haltuunoton ja siitä seuranneen tilaajan
velkaantumisen ei katsottu tapahtuneen sellaisissa olosuhteissa, että
menettely olisi rinnastettavissa urakoitsijan suorittamaan velan
maksuun. Tilaajan kuittausvaatimus hyväksyttiin.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments