KKO äänesti Rakennusalan yleisten sopimusehtojen tulkinnasta. YSE 1998

28.3.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2017:14

Kanne – Kanteen ennenaikaisuus
Rakennusurakka
Sopimus – Sopimuksen tulkinta

Tilaajan ja urakoitsijan välisessä
purku-urakkasopimuksessa oli noudatettu Rakennusurakan yleisiä
sopimusehtoja YSE 1998. Urakoitsija oli vaatinut kanteessaan, että
tilaaja velvoitetaan suorittamaan urakkasopimukseen perustuvia saatavia.
Hovioikeus oli hylännyt kanteen ennenaikaisena, koska se oli pantu
vireille ennen kuin urakasta oli tehty YSE 1998 -ehtojen mukainen
taloudellinen loppuselvitys. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä
perusteilla katsottiin, ettei kanne ollut ennenaikainen. (Ään.)

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments