KKO: Tekstiviestit ja puhelut eivät olleet johtaneet urakkasopimustarjouksen hyväksymiseen

16.2.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2024:15 Sopimus – Sopimuksen syntyminen – Todistelu – Näytön arviointi – Rakennusurakka

Asunto-osakeyhtiö oli neuvotellut linjasaneerausurakasta rakennusyhtiön kanssa. Rakennusyhtiö oli tehnyt urakasta tarjouksen. Asunto-osakeyhtiön yhtiökokous oli päättänyt myöntää hallitukselle valtuudet tehdä urakkasopimus. Tämän jälkeen asunto-osakeyhtiön rakennuttajakonsultin projekti-insinööri oli ilmoittanut rakennusyhtiön edustajalle, että saneeraus oli päätetty toteuttaa. Lisäksi rakennusyhtiön edustaja ja asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja, jolla oli oikeus yksin edustaa asunto-osakeyhtiötä, olivat keskustelleet yhtiökokouksen päätöksestä toteuttaa hanke.

Kysymys asunto-osakeyhtiötä sitovan urakkasopimuksen syntymisen edellytyksistä ja näytön arvioinnista.

Projekti-insinööri oli 11.4.2018 tekstiviestillä ilmoittanut rakennusyhtiön työpäällikölle, että asunto-osakeyhtiön saneeraus oli päätetty toteuttaa. Työpäällikkö oli samana päivänä keskustellut hankkeesta puhelimitse asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajan kanssa.
Asunto-osakeyhtiön osakkaille ja asukkaille oli 24.4.2018 järjestetty tiedotustilaisuus urakasta. Samana päivänä osapuolet olivat järjestäneet urakkasopimusjatkoneuvottelun, josta laadittuun kokousmuistioon oli kirjattu, että urakkasopimus allekirjoitetaan 8.5.2018, jos asunto-osakeyhtiö saa rahoituksen.
Asunto-osakeyhtiö oli 8.5.2018 ilmoittanut rakennusyhtiölle, että asunto-osakeyhtiö joutuu keskeyttämään linjasaneeraushankkeen toistaiseksi puuttuvan rahoituksen vuoksi. Rakennusyhtiö oli toimittanut asunto-osakeyhtiölle sopimusrikkomukseen perustuvan vahingonkorvausvaatimuksen. Asunto-osakeyhtiö oli 4.6.2018 kiistänyt rakennusyhtiön vaatimuksen ja ilmoittanut, ettei asunto-osakeyhtiö tule tekemään urakkasopimusta eikä toteuttamaan saneerausta, koska kaikki rahoituslaitokset olivat kieltäytyneet urakan rahoittamisesta.
– – –
17. Asiassa ei ole edes väitetty, että asunto-osakeyhtiön edustaja olisi valtuuttanut projekti-insinöörin tekemään urakkasopimuksen asunto-osakeyhtiön puolesta. Korkein oikeus katsoo, että kyseisen henkilön asema projekti-insinöörinä ja konsulttina ei ole ollut sellainen, että siihen lain tai yleisen tavan mukaan liittyisi kelpoisuus urakkasopimuksen tekemiseen asunto-osakeyhtiön puolesta. Näin ollen urakkasopimus ei ole voinut syntyä projekti-insinöörin tekstiviestillä.
– – –
23. Korkein oikeus toteaa, että se, että asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja on informoinut rakennusyhtiön edustajaa asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksen päätöksestä toteuttaa linjasaneeraus, ei ole merkinnyt urakkasopimuksen tekemistä asunto-osakeyhtiön puolesta. Rakennusyhtiön edustajan todistajankertomuksen mukaista asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajan toteamusta siitä, että hanke voidaan yhtiökokouksen päätöksen jälkeen laittaa tosissaan käyntiin, ei myöskään voida vallinneissa olosuhteissa pitää sellaisena tahdonilmaisuna, joka olisi katsottava hyväksyvän vastauksen antamiseksi rakennusyhtiön urakkatarjoukseen.
– – –
25. Korkein oikeus katsoo asiassa jääneen näyttämättä, että asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja olisi antanut asunto-osakeyhtiön puolesta hyväksyvän vastauksen rakennusyhtiön urakkatarjoukseen.
– – –
26. Rakennusyhtiö ei ole osoittanut, että sen ja asunto-osakeyhtiön välille olisi syntynyt sitova urakkasopimus. Näin ollen kanne on perusteeton.

KKO:2024:15

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments