Generic filters
Exact matches only
16.2.2024 Oikeusuutiset

KKO: Tekstiviestit ja puhelut eivät olleet johtaneet urakkasopimustarjouksen hyväksymiseen

KKO:2024:15 Sopimus – Sopimuksen syntyminen – Todistelu – Näytön arviointi – Rakennusurakka Asunto-osakeyhtiö oli neuvotellut linjasaneerausurakasta rakennusyhtiön kanssa. Rakennusyhtiö oli tehnyt urakasta tarjouksen. Asunto-osakeyhtiön yhtiökokous oli päättänyt myöntää hallitukselle valtuudet tehdä urakkasopimus. Tämän jälkeen asunto-osakeyhtiön rakennuttajakonsultin projekti-insinööri oli ilmoittanut rakennusyhtiön edustajalle, että saneeraus oli päätetty toteuttaa. Lisäksi rakennusyhtiön edustaja ja…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/kko-tekstiviestit-ja-puhelut-eivat-olleet-johtaneet-urakkasopimustarjouksen-hyvaksymiseen/
22.11.2023 Oikeusuutiset

Vuokralainen syyllistyi vahingontekoon epävarsinaisena laiminlyöntirikoksena – vesikalusteet jäätyivät kun lämmityslasku jäi maksamatta

KKO:2023:90 Vahingonteko – Törkeä vahingonteko – Laiminlyöntirikos – Huoneenvuokra A, joka oli vuokrannut B:ltä sähkölämmitteisen omakotitalon, oli useiden kuukausien ajan laiminlyönyt vuokrasopimuksen mukaisen velvollisuutensa maksaa sähkölaskut ja jättänyt talon talvella tyhjilleen ilmoittamatta B:lle tästä sekä odotettavissa olleesta sähköjen katkaisemisesta. Sähköyhtiön katkaistua talosta sähköt talon putket ja vesikalusteet olivat jäätyneet ja…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/vuokralainen-syyllistyi-vahingontekoon-epavarsinaisena-laiminlyontirikoksena-vesikalusteet-jaatyivat-kun-lammityslasku-jai-maksamatta/
9.9.2019 Oikeusuutiset

Vastaisuudessa erääntyviä vuokria ei voitu tuomita maksettavaksi

HelHO:2019:5 Vuokrasopimuksen purkaminen ja velkomus – Kanteen ennenaikaisuus Kun otettiin huomioon, että saatavan erääntyneisyyttä oli pidettävä pääsääntönä suorituskanteen tutkimiselle ja hyväksymiselle ja tästä pääsäännöstä ei ollut asuinhuoneiston vuokraamisesta annetussa laissa poikettu ja saatavan syntyminen oli edellytys suoritustuomiolle, hovioikeus katsoi, että kaupungin vaatimus siitä, että A velvoitetaan suorittamaan päivävuokraa tuomion antamista…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/vastaisuudessa-eraantyvia-vuokria-ei-voitu-tuomita-maksettavaksi/
3.5.2018 Oikeusuutiset

Yhteistyökumppaneiden välille oli syntynyt sopimus, joka oli irtisanottavissa kohtuulliseksi katsotulla neljän kuukauden irtisanomisajalla

KKO:2018:37 Sopimus – Sopimuksen syntyminen – Sopimuksen irtisanominen Vahingonkorvaus Kahvia valmistaneen M Oy:n aloitteesta S Oy oli vuoden 2008 keväästä alkaen ryhtynyt valmistamaan ja myymään M Oy:n tuotemerkkeihin ja sen toimittamiin malleihin perustuneita kahvimukeja M Oy:lle ja sen asiakkaille. M Oy oli elokuussa 2011 ilmoittanut, että se lopettaa yhteistyön joulukuun…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/yhteistyokumppaneiden-valille-oli-syntynyt-sopimus-joka-oli-irtisanottavissa-kohtuulliseksi-katsotulla-neljan-kuukauden-irtisanomisajalla/
19.1.2018 Lausunnot

Lausunto projektinjohtourakan sopimusmalleista

Dnro 72/2017   Lausuntopyyntönne: RTS 17:57–RTS 17:59, 5.12.2017 LAUSUNTO KOSKIEN TAVOITE- JA KATTOHINTAISEN PROJEKTINJOHTOURAKAN JA TAVOITEBUDJETILLA SOVITTAVAN PROJEKTINJOHTOURAKAN MALLEJA SEKÄ NÄIHIN LIITTYVÄÄ TEHTÄVÄLUETTELOA JA TYÖMAAN JOHTO- JA HALLINTORESURSSIEN KORVAUSTAULUKKOA   PROJEKTINJOHTOURAKAN SOPIMUSMALLIT Rakennustietosäätiö (jäljempänä ”RTS”) on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa tavoite- ja kattohintaisen projektinjohtourakan ja tavoitebudjetilla sovittavan projektinjohtourakan…

https://asianajajaliitto.fi/2018/01/lausunto-projektinjohtourakan-sopimusmalleista/
23.12.2015 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio verotusta koskevassa asiassa

Arvonlisävero – Verotettava tapahtuma ja verosaatavan syntyminen – Lentoliikenne – Ostettu mutta käyttämättä jäänyt lippu – Kuljetuspalvelun suorittaminen – Lipun luovuttaminen – Veron suorittamisajankohta Ennakkoratkaisupyynnöt yhdistetyissä asioissa Air France-KLM, aiemmin Air France (C-250/14) ja Hop!-Brit Air SAS, aiemmin Brit Air (C-289/14) oli tehnyt Conseil d’État (ylin hallintotuomioistuin, Ranska) Ennakkoratkaisupyynnöt koskevat…

https://asianajajaliitto.fi/2015/12/eun-tuomioistuimen-tuomio-verotusta-koskevassa-asiassa-3/