Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
5.10.2022 Oikeusuutiset

Sillä seikalla, oliko valittaja tosiasiassa saanut tiedon ajoneuvoonsa kiinnitetystä pysäköintivirhemaksusta, ei ollut korotuksen määräämisen kannalta merkitystä

Hel­sin­gin HAO: Pysäköintivirhemaksu – Korotus – Tiedoksianto – Tiedoksisaanti Asiassa oli ratkaistavana, oliko valittajan suoritettava pysäköintivirhemaksu korotettuna, kun hän ei ollut suorittanut maksua 30 päivän kuluessa päätöksen tekemispäivästä. Valittajalle oli määrätty pysäköintivirhemaksu ja pysäköintivirhemaksua koskevan päätöksen tiedoksianto oli tapahtunut kiinnittämällä päätös valittajan ajoneuvoon näkyvälle paikalle. Kun valittaja ei ollut maksanut…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/silla-seikalla-oliko-valittaja-tosiasiassa-saanut-tiedon-ajoneuvoonsa-kiinnitetysta-pysakointivirhemaksusta-ei-ollut-korotuksen-maaraamisen-kannalta-merkitysta/
10.12.2019 Oikeusuutiset

Koekilvissä olevan auton omistaja ei ollut vastuussa pysäköintivirhemaksusta

KHO:2019:153 Pysäköintivirhemaksu – Ajoneuvon kuljettaja – Ajoneuvon omistaja tai haltija – Vastuu pysäköintivirhemaksusta – Koenumerotodistus – Koenumerokilvet Myynnissä ollutta ajoneuvoa oli yhtiölle myönnetyin koenumerokilvin kuljettanut henkilö, jolla ajoneuvo oli ollut koeajossa. Ajoneuvojen myyntiä harjoittavaa yhtiötä ei voitu velvoittaa maksamaan pysäköintivirhemaksua. KHO:2019:153

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/koekilvissa-olevan-auton-omistaja-ei-ollut-vastuussa-pysakointivirhemaksusta/
8.12.2017 Oikeusuutiset

KHO poisti omasta aloitteestaan kohtuuttomana pitämänsä oikeudenkäyntimaksun

KHO:2017:186 Oikeudenkäyntimaksu – Hallinto-oikeuden esittelijän päätös – Purku – Pysäköintivirhe – Tosiasiallinen este oikeuden saavuttamiselle muutoksenhaun avulla Pysäköinninvalvonta oli määrännyt A:n maksettavaksi pysäköintivirhemaksun sallitun pysäköintiajan ylittämisestä. Hallinto-oikeus hylkäsi A:n valituksen. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että A ei ollut sallitun pysäköintiajan ylittäessään syyllistynyt pysäköintivirheeseen. A:n valituksesta hallinto-oikeuden ja pysäköinninvalvonnan päätökset kumottiin. Hallinto-oikeuden…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/kho-poisti-omasta-aloitteestaan-kohtuuttomana-pitamansa-oikeudenkayntimaksun/
20.7.2017 Oikeusuutiset

Pysäköintivirhemaksun korottaminen edellyttää päätöksen erillistä tiedoksiantoa

Itä-Suomen HAO: Perustevalitus – Pysäköintivirhemaksu – Korotus – Tiedoksisaanti A:lle oli 10.8.2016 lähetetty 50 euron suuruista pysäköintivirhemaksua koskeva maksuvaatimus 14 eurolla korotettuna, koska hän ei ollut maksanut pysäköintivirhemaksua pysäköinnin valvonnasta annetun lain 17 §:n 1 momentissa säädetyn 30 päivän kuluessa. A oli tämän jälkeen maksanut kaupungille pysäköintivirhemaksun 50 euroa, mutta…

https://asianajajaliitto.fi/2017/07/pysakointivirhemaksun-korottaminen-edellyttaa-paatoksen-erillista-tiedoksiantoa/
20.12.2016 Oikeusuutiset

Pysäköintivirhemaksu poistettiin, kun vammainen ei voinut havaita, että lentoaseman edusta oli yksityisalue, jossa vammaisen pysäköintilupa ei ole voimassa

KHO:2016:203 Pysäköintivirhemaksu – Vammaisen pysäköintilupa – Pysäköinti kielletty -liikennemerkki – Yksityisalue – Lentoasema-alue – Selvästi havaittava määräys – Oikeutettu odotus A oli pysäköinyt ajoneuvonsa, jossa oli vammaisen pysäköintilupa, Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaalin edustalle paikkaan, jossa pysäköinti oli liikennemerkillä kielletty. Lentoasema-alue oli yksityisaluetta, jossa vammaisen pysäköintiluvalla ei voinut, toisin kuin yleisillä alueilla,…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/pysakointivirhemaksu-poistettiin-kun-vammainen-ei-voinut-havaita-etta-lentoaseman-edusta-oli-yksityisalue-jossa-vammaisen-pysakointilupa-ei-ole-voimassa/
23.6.2016 Oikeusuutiset

Liikennemerkkiä oli noudatettava, vaikka siitä puuttui keltainen kontrastikehys

Vaasan HaO Pysäköintivirhemaksu – Pysäköintikiekon käyttövelvollisuus – Liikennemerkin ymmärrettävyys A oli pysäköinyt autonsa paikalle, johon autoa ei saa pysäköidä ilman pysäköintikiekkoa. Alueella oli voimassa liikennemerkki 372 (pysäköinti kielletty) sekä sen alla lisäkilpi 856 a (pysäköintikiekon käyttövelvollisuus). Koska liikennemerkissä 372 ei ollut liikennemerkin reunaa kiertävää keltaista kontrastikehystä A katsoi, että liikennemerkki…

https://asianajajaliitto.fi/2016/06/liikennemerkkia-oli-noudatettava-vaikka-siita-puuttui-keltainen-kontrastikehys/
11.5.2016 Oikeusuutiset

Pihakadulla olevaan pysäköintiruutuun ei saanut pysäköidä

Helsingin HAO: Pysäköintivirhemaksu – Pihakatu – Tiemerkintä Tieliikennelain 33 §:n 3 momentin mukaan pysäköinti pihakadulla on sallittu merkityllä pysäköintipaikalla. Tieliikenneasetuksen 3 luvun (liikennemerkit) 19 §:n merkkiä 521 (pysäköintipaikka) koskevan säännöksen mukaan merkillä osoitetaan ajoradan ulkopuolella olevaa tai ajoradasta tiemerkinnöin erotettua aluetta, joka on varattu ajo-neuvojen pysäköintiin. Tieliikenneasetuksen 5 luvun (tiemerkinnät)…

https://asianajajaliitto.fi/2016/05/pihakadulla-olevaan-pysakointiruutuun-ei-saanut-pysakoida/
22.1.2016 Oikeusuutiset

KHO: Pysäköintivirhemaksua koskeva valitus

KHO kumosi pysäköintivirhemaksun. Asian selvittäminen oli laiminlyöty. A:lle on 22.5.2013 määrätty pysäköintivirhemaksu ajoneuvon rekisterinumero X pysäköinnistä pysäköintikieltoaluemerkin vaikutusalueelle osoitteessa Toukolankuja 5. A on muun ohella esittänyt, ettei alueella ole ollut pysäköintikieltoaluemerkkejä ja ettei voi edellyttää, että Pasilan kaupunginosassa olevat pysäköintikieltoaluemerkit, joiden sijaintiin hallinto-oikeudenkin päätöksessä on viitattu, tulisivat noudatettavaksi Toukolankujalla, joka…

https://asianajajaliitto.fi/2016/01/kho-pysakointivirhemaksua-koskeva-valitus/
16.2.2015 Oikeusuutiset

KHO poisti moottoripyöräilijälle määrätyn pysäköintivirhemaksun pysäköintimaksulipukkeen kadottua

KHO:2015:24 Pysäköintivirhemaksu – Moottoripyörä – Pysäköintilipun katoaminen A oli pysäköinyt moottoripyörän maksulliselle pysäköintipaikalle ja oli kertomansa mukaan kiinnittänyt pysäköintiautomaatista saamansa pysäköintilipukkeen pyörän tuulilasin sisäpuolelle. Pysäköintilipuke oli tuntemattomaksi jääneestä syystä kadonnut, ja pysäköinnintarkastaja oli havaittuaan pysäköintiliputtoman moottoripyörän määrännyt A:n maksettavaksi pysäköintivirhemaksun. Pysäköinninvalvoja ei ilmoituksensa mukaan epäillyt A:n jättäneen pysäköintimaksua maksamatta. Korkein…

https://asianajajaliitto.fi/2015/02/kho-poisti-moottoripyorailijalle-maaratyn-pysakointivirhemaksun-pysakointimaksulipukkeen-kadottua/
3.12.2014 Oikeusuutiset

Kunnallinen pysäköinninvalvonta mahdollista yksityisellä tontilla vain omistajan pyynnöstä

KHO:2014:175 Pysäköintivirhemaksu – Kunnallinen pysäköinninvalvonta – Jalkakäytävä – Yksityisalue – Kiinteistön omistajan valtuutus Tontilla olevan rakennuksen ja rakennuksen edustalla olevan jalkakäytävän välissä oli jalkakäytävän tavoin pinnoitettu alue, joka kuului kyseiseen tonttiin ja oli kiinteistön omistajan omistuksessa. Alue ei ollut katualueeseen kuuluvaa jalkakäytävää. Kun tontin omistaja ei ollut pyytänyt tai valtuuttanut…

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/kunnallinen-pysakoinninvalvonta-mahdollista-yksityisella-tontilla-vain-omistajan-pyynnosta/