Koekilvissä olevan auton omistaja ei ollut vastuussa pysäköintivirhemaksusta

10.12.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2019:153 Pysäköintivirhemaksu – Ajoneuvon kuljettaja – Ajoneuvon omistaja tai haltija – Vastuu pysäköintivirhemaksusta – Koenumerotodistus – Koenumerokilvet

Myynnissä ollutta ajoneuvoa oli yhtiölle myönnetyin koenumerokilvin kuljettanut henkilö, jolla ajoneuvo oli ollut koeajossa. Ajoneuvojen myyntiä harjoittavaa yhtiötä ei voitu velvoittaa maksamaan pysäköintivirhemaksua.

Avainsanat