Mikä kellonaika pysäköintikiekkoon kun pysäköintirajoitus alkaa puolituntia pysäköinnin jälkeen?

17.6.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Turun HaO: Pysäköintivirhemaksu – Pysäköintikiekko – Saapumisajan merkitseminen – Aikarajoitus

A oli pysäköinyt paikalle, jossa pysäköinnin enimmäisaika oli kello
9–18 rajoitettu kiekkoa käyttäen kahteen tuntiin. A oli merkinnyt
kiekkoon liikenneministeriön päätöksen edellyttämän saapumisajan kello
8.30. Pysäköinnintarkastaja oli määrännyt A:lle pysäköintivirhemaksun
samana päivänä kello 10.29 perusteella, että A oli menetellyt vastoin
tieliikennelain 28a §:n säännöstä eli syyllistynyt kiekon
käyttövirheeseen. Pysäköinninvalvojan päätöksen mukaan kiekkoon olisi
pitänyt saapumisajaksi merkitä kello 9.00.

Tieliikennelain 28a §:n mukaan pysäköintikiekkoon on merkittävä
saapumisaika siten kuin liikenneministeriö tarkemmin määrää.
Liikenneministeriön päätöksen mukaan pysäköintikiekkoon on
saapumisajaksi merkittävä pysäköinnin alkamista seuraava tasa- tai
puolitunti siitä riippuen, kumpi ajankohta on aikaisempi. Lisäkilpien
856a ja 856b (pysäköintikiekon käyttövelvollisuus) selityksen mukaan jos
aikarajoitus on voimassa vain tiettynä aikana ja ajoneuvo on pysäköity
aikana, jolloin rajoitus ei ole voimassa, sallittu pysäköintiaika
lasketaan alkavaksi silloin, kun rajoitus seuraavan kerran tulee
voimaan.

Pysäköintivirheellä tarkoitetaan muun ohella pysäköintikiekon käyttöä
koskevan säännöksen tai määräyksen vastaista menettelyä. A oli
pysäköidessään noudattanut saapumisajan merkitsemistä koskevaa
liikenneministeriön määräystä. Koska tieliikennelain 28a §:n säännökseen
tai edellä mainittujen lisäkilpien selitykseen ei sisälly määräystä
siitä, että kiekkoon olisi rajoitusajan ulkopuolella pysäköitäessä
merkittävä jokin muu kuin liikenneministeriön päätöksessä määrätty
saapumisaika, A ei ollut syyllistynyt pysäköinninvalvonnasta annetussa
laissa tarkoitettuun pysäköintivirheeseen. Pysäköintivirhemaksu oli näin
ollen poistettava.

Turun HAO 19.3.2013 13/0175/3

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments