Pihakadulla olevaan pysäköintiruutuun ei saanut pysäköidä

11.5.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


Helsingin HAO: Pysäköintivirhemaksu – Pihakatu – Tiemerkintä

Tieliikennelain 33 §:n 3 momentin mukaan pysäköinti pihakadulla on sallittu merkityllä pysäköintipaikalla.

Tieliikenneasetuksen
3 luvun (liikennemerkit) 19 §:n merkkiä 521 (pysäköintipaikka) koskevan
säännöksen mukaan merkillä osoitetaan ajoradan ulkopuolella olevaa tai
ajoradasta tiemerkinnöin erotettua aluetta, joka on varattu ajo-neuvojen
pysäköintiin.

Tieliikenneasetuksen 5 luvun (tiemerkinnät) 31 §:n
1 momentin mukaan tiemerkinnöillä tarkoitetaan maalaamalla tai muilla
menetelmillä tienpintaan tehtyjä merkintöjä, joita käytetään joko yksin
tai yhdessä liikennemerkkien kanssa liikenteen ohjaamiseen. Saman luvun
42 §:n mukaan pysäköintialue erotetaan ajoradasta yhtenäisellä
valkoisella viivalla. Samanlaisella viivalla voidaan osoittaa
ajoneuvojen sijoitus alueen sisällä.

Hallinto-oikeus totesi, että
pelkät maalaamalla tai muilla menetelmillä tienpintaan tehdyt merkinnät
ilman pysäköinnin sallivaa liikennemerkkiä eivät oikeuta pysäköimään
pihakadulle. Valittajan ajoneuvo oli pysäköity pihakadulle paikkaan,
jossa oli pelkät viivoin katuun tehdyt merkinnät, mutta ei
pysäköintipaikkaa osoittavaa liikennemerkkiä. Pysäköinnistä voitiin
määrätä pysäköintivirhemaksu.

Tilaa
Ilmoita
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Metu
3 vuodet sitten

Mitenkäs kun on pihakadulla maksullisen pysäköinnin merkki, jossa on rajoitus 8-18. Saako siinä ylipäätään pysäköidä klo 18-8? Ja maksuttomasti.