Pysäköintivirhemaksu pysytettiin ajon kiistäneellä auton omistajalla

15.11.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KHO:2014:164

Pysäköintivirhemaksu – Ajoneuvon omistaja tai haltija – Vastuu pysäköintivirhemaksusta – Todennäköiseksi saattaminen

Kunnan pysäköinninvalvoja oli määrännyt auton omistajana olleelle
luonnolliselle henkilölle pysäköintivirhemaksun auton oltua pysäköitynä
ilman lupaa pysäköintipaikalla, jolle sai pysäköidä vain luvan
perusteella. Auton omistajan mukaan autoa käytti myös kolmen hengen
lähipiiri, johon kuuluvat henkilöt eivät asuneet samassa osoitteessa
hänen kanssaan, eikä hän tiennyt, kenen käytössä auto oli ollut.
Omistaja oli myös esittänyt selvitystä, jonka mukaan hän oli
työpaikallaan toisella paikkakunnalla ajankohtana, jona
pysäköinninvalvoja oli todennut pysäköintivirheen.

Kun
asiassa ei ollut kysymys pysäköinnin ajankohtaan liittyvistä seikoista,
omistajan oleminen toisella paikkakunnalla virheen tullessa todetuksi ei
osoittanut, ettei hän ollut tehnyt kyseistä pysäköintivirhettä.
Omistaja ei ollut myöskään viittauksella autoa niin ikään käyttävään
lähipiiriin saattanut todennäköiseksi, että hän ei ollut
pysäköintivirheen tekijä. Maksu voitiin siten määrätä.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments