Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
4.6.2022 Oikeusuutiset

EOA huolissaan kansalaisten liikkumisvapaudesta passihakemusten ruuhkauduttua

Kantelija arvosteli poliisin lupapalveluita. Arvostelu kohdistui passihakemuksiin liittyvän asioinnin pitkiin odotusaikoihin. Kanteluajankohtana oli kantelijan mukaan Etelä-Suomessa (Espoo, Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi, Hyvinkää, Riihimäki, Hämeenlinna) varattavissa vain muutamia vapaita aikoja elokuulle passin hakemiseen liittyvään lupapalvelupisteessä asiointiin. EOA: Jääskeläinen: Koska julkisuudessa olleiden tietojen ja oikeusasiamiehelle saapuneiden lukuisten kanteluiden perusteella näytti siltä, että alkuvuonna…

https://asianajajaliitto.fi/2022/06/eoa-huolissaan-kansalaisten-liikkumisvapaudesta-passihakemusten-ruuhkauduttua/
8.4.2022 Lausunnot

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle digitaalista henkilöllisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi

  Suomen Asianajajaliitto LAUSUNTO – HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE DIGITAALISTA HENKILÖLLISYYTTÄ KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI LAUSUNTOPYYNNÖN DIAARINUMERO: VN/18505/2021   Lausuntokohtia: 5 Kommentit esityksen tavoitteista ja ehdotetuista ratkaisuista yleisesti   Kommentit yleisesti esityksen tavoitteista ja ehdotetuista ratkaisuista Esityksessä on nykyisinä tavoitteina palveluiden tuottamisen ja itsehallittavan identiteetin lisäksi mahdollistaa henkilön käytössä olevista asiakkuuksista riippumaton tunnistautuminen…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/lausunto-hallituksen-esityksesta-eduskunnalle-digitaalista-henkilollisyytta-koskevaksi-lainsaadannoksi/
7.4.2022 Oikeusuutiset

Oleskelulupa voitiin jättää myöntämättä perheelliselle, koska tällä ei ollut kotimaansa matkustusasiakirjaa

KHO:2022:45 Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Perheenyhdistäminen – Matkustusasiakirja oleskeluluvan myöntämisen edellytyksenä – Matkustusasiakirjavaatimuksesta poikkeaminen – Kokonaisharkinta – Perhe-elämän suoja – Lapsen etu Kysymys oli perhesideperusteisesta oleskeluluvasta, jonka kohdalla oli ratkaistavana, olivatko perhe-elämän suojaa koskevat ja lasten etuun liittyvät näkökohdat niin painavia, että niiden vuoksi tuli poiketa matkustusasiakirjan voimassaoloa koskevasta vaatimuksesta.…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/oleskelulupa-voitiin-jattaa-myontamatta-perheelliselle-koska-talla-ei-ollut-kotimaansa-matkustusasiakirjaa/
14.12.2021 Oikeusuutiset

EU-jäsenvaltio on velvollinen tunnustamaan sen, että kansalaiselleen on toisessa jäsenvaltiossa merkitty syntymätodistukseen kaksi äitiä

Euroopan unionin tuomioistuin LEHDISTÖTIEDOTE nro 221/21 Luxemburgissa 14.12.2021 Tuomio asiassa C-490/20 Stolichna obshtina, rayon ”Pancharevo” Alaikäinen lapsi, joka on unionin kansalainen ja jonka vastaanottavan jäsenvaltion laatimassa syntymätodistuksessa mainitaan kaksi samaa sukupuolta olevaa henkilöä hänen vanhempinaan: jäsenvaltio, jonka kansalainen kyseinen lapsi on, on velvollinen myöntämään hänelle henkilökortin tai passin vaatimatta, että…

https://asianajajaliitto.fi/2021/12/eu-jasenvaltio-on-velvollinen-tunnustamaan-sen-etta-kansalaiselleen-on-toisessa-jasenvaltiossa-merkitty-syntymatodistukseen-kaksi-aitia/
6.10.2021 Oikeusuutiset

Jäsenvaltio voi asettaa kansalaisilleen rikosoikeudellisten seuraamusten uhalla velvollisuuden pitää mukanaan voimassa oleva henkilötodistus tai passi, kun he matkustavat toiseen jäsenvaltioon

Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C–35/20  A (Rajojen ylittäminen huviveneellä) Vaikka unionin oikeus ei ole esteenä sille, että määrätty seuraamus on luonteeltaan rikosoikeudellinen, se on sitä vastoin esteenä suhteettomille seuraamuksille, kuten sakolle, jonka rahamäärä on 20 prosenttia sakotettavan keskimääräisestä nettokuukausitulosta. Suomen kansalainen A oli 25.8.2015 matkustanut Suomesta Viroon ja takaisin huviveneellä.…

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/jasenvaltio-voi-asettaa-kansalaisilleen-rikosoikeudellisten-seuraamusten-uhalla-velvollisuuden-pitaa-mukanaan-voimassa-oleva-henkilotodistus-tai-passi-kun-he-matkustavat-toiseen-jasenvaltioon/
21.1.2020 Oikeusuutiset

KKO kysyy EU-tuomioistuimelta voiko EU:ssa rangaista passin unohtamisesta jäsenmaiden välisessä liikenteessä

1. Asiassa on kysymys siitä, voidaanko syytetty A:n syyksi lukea lievänä valtionrajarikoksena se, että hän on matkustanut huviveneellä Suomen tasavallasta Viron tasavaltaan ja takaisin ylittämällä Suomen ulkorajan ilman, että hänellä on ollut mukanaan passi tai muu matkustusasiakirja. 2. Unionin oikeuden näkökulmasta asiassa on kysymys henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta. Tarkemmin kysymys on…

https://asianajajaliitto.fi/2020/01/kko-kysyy-eu-tuomioistuimelta-voiko-eussa-rangaista-passin-unohtamisesta-jasenmaiden-valisessa-liikenteessa/
10.4.2019 Oikeusuutiset

AOKa: Maahanmuuttoviraston toimintaohje ei perustunut lakiin

Turvapaikanhakijan matkustusasiakirja voidaan ottaa viranomaisen haltuun vain jos se on välttämätöntä ja oikeasuhtaista. Apulaisoikeuskansleri antoi Maahanmuuttovirastolle huomautuksen perustuslain lakisidonnaisuusperiaatteen vastaisesta menettelystä. Kyse oli ohjeistuksesta, joka koski kansainvälistä suojelua hakeneiden hakijoiden passin haltuunottoa. Lisäksi sisäministeriön, Poliisihallituksen, Hämeen poliisilaitoksen ja Lounais-Suomen poliisilaitoksen sekä näiden poliisilaitosten passin haltuunottoon osallistuneiden poliisivirkamiesten huomiota kiinnitettiin perustuslain…

https://asianajajaliitto.fi/2019/04/aoka-maahanmuuttoviraston-toimintaohje-ei-perustunut-lakiin/
16.8.2017 Oikeusuutiset

Passi voitiin jättää myöntämättä kun hakija ei antanut sormenjälkiään tallennettavaksi passirekisteriin

KHO: Passiasiaa koskeva valitus – – – Asiassa on arvioitavana, onko valittajan passihakemus voitu hylätä sillä perusteella, ettei hän ole suostunut antamaan sormenjälkiään talletettavaksi passin sirun lisäksi passin ulkopuoliseen poliisin tietojärjestelmään kuuluvaan passirekisteriin. Sormenjälkien tallettamisessa passin ulkopuoliseen järjestelmään on kysymys tietosuojadirektiivin ja henkilötietolain tarkoittamasta henkilötietojen käsittelystä, joka ei kuitenkaan kuulu…

https://asianajajaliitto.fi/2017/08/passi-voitiin-jattaa-myontamatta-kun-hakija-ei-antanut-sormenjalkiaan-tallennettavaksi-passirekisteriin/
12.6.2016 Oikeusuutiset

EU- tai ETA-valtion myöntämä passi on riittävä henkilöllisyystodistus verkkopankkitunnuksia haettaessa.

Hallinto-oikeus totesi toistamiseen: S-Pankki syrji asiakkaitaan tunnistamisessa Yhdenvertaisuusvaltuutettu muistuttaa pankkeja siitä, että EU- tai ETA-valtion myöntämä passi on riittävä henkilöllisyystodistus verkkopankkitunnuksia haettaessa. Syrjivät käytänteet verkkopankkitunnuksia myönnettäessä hankaloittavat monen ihmisen arkea.  Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta (aik. syrjintälautakunta) on kahdessa eri tapauksessa kieltänyt S-pankkia jatkamasta syrjintää tunnistaessaan asiakkaitaan. Pankki valitti molemmista kieltopäätöksistä. Itä-Suomen…

https://asianajajaliitto.fi/2016/06/eu-tai-eta-valtion-myontama-passi-on-riittava-henkilollisyystodistus-verkkopankkitunnuksia-haettaessa/
10.5.2016 Oikeusuutiset

Varattomuudesta johtuva este hankkia kotimaan passi sinne matkustamalla ei ollut peruste saada muukalaispassi

KHO:2016:64 Ulkomaalaisasia – Muukalaispassi – Taloudelliset vaikeudet kansallisvaltion passin hankkimiseksi – Varattomuus Maahanmuuttovirasto ei ollut myöntänyt Angolan kansalaiselle A:lle uutta muukalaispassia, koska hän ei ollut osoittanut, ettei hän voisi saada passia kotimaansa viranomaisilta. Hallinto-oikeus oli kumonnut Maahanmuuttoviraston päätöksen sillä perusteella, ettei A voinut varattomuutensa vuoksi matkustaa kotimaahansa hoitamaan passiasiaa, mitä…

https://asianajajaliitto.fi/2016/05/varattomuudesta-johtuva-este-hankkia-kotimaan-passi-sinne-matkustamalla-ei-ollut-peruste-saada-muukalaispassi/