EOA huolissaan kansalaisten liikkumisvapaudesta passihakemusten ruuhkauduttua

4.6.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kantelija arvosteli poliisin lupapalveluita. Arvostelu kohdistui passihakemuksiin liittyvän asioinnin pitkiin odotusaikoihin. Kanteluajankohtana oli kantelijan mukaan Etelä-Suomessa (Espoo, Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi, Hyvinkää, Riihimäki, Hämeenlinna) varattavissa vain muutamia vapaita aikoja elokuulle passin hakemiseen liittyvään lupapalvelupisteessä asiointiin.

EOA: Jääskeläinen:

Koska julkisuudessa olleiden tietojen ja oikeusasiamiehelle saapuneiden lukuisten kanteluiden perusteella näytti siltä, että alkuvuonna 2022 poliisin  lupapalveluiden ruuhkat ja asiointiaikojen odotusajat entisestään pahenivat, pyysin Poliisihallitukselta vielä 8.3.2022 lisäselvitystä lupapalveluiden tilanteesta. Tässä lisäselvityksessä pyysin ottamaan kantaa seuraaviin seikkoihin:

  1. Onko poliisissa tehty syksyn 2021 jälkeen toimenpiteitä jonotusaikojen pitämiseksi Poliisihallituksen ohjeessa kohtuulliseksi katsoman enintään kolmen viikon pituisena?
  2. Jos toimenpiteitä on tehty, niin mitä nämä ovat?
  3. Mistä johtuu jonotusaikojen ja viiveiden kasvu alkuvuonna 2022?
  4. Onko vastaavanlaista jonotusaikojen kasvua muissakin kuin passeja ja henkilökortteja koskevissa lupa-asioissa?
  5. Onko tilanne sama kaikilla poliisilaitoksilla?
  6. Mitä poliisi aikoo tehdä vallitsevan tilanteen korjaamiseksi?
  7. Miten eri lupalajien hakemusten määrä Poliisihallituksen käsityksen mukaan kehittyy lähitulevaisuudessa; onko kasvua vai vähenemistä?
  8. Onko säännöksissä tai määräyksissä Poliisihallituksen näkemyksen mukaan mahdollisesti kehittämistä, jotta tämän kaltaiset tilanteet voitaisiin tulevaisuudessa välttää?

– – –

Käytettävissä olevan aineiston perusteella on selvää, että julkinen valta on vuosien 2021 ja 2022 aikana ainakin osittain epäonnistunut toteuttamaan asianmukaisen ja viivytyksettömän käsittelyn passi- ja henkilökorttiasioissa. Passi- ja henkilökorttiasiointi – niiltä osin kuin käsittely on edellyttänyt käyntiä poliisiasemalla tunnistautumista ja sormenjäljen antamista varten – ei ole ollut sillä tavalla viivytyksetöntä kuin hyvä hallinto edellyttää.

Laillisuusvalvonnan näkökulmasta olennaista on, minkälaisiin toimenpiteisiin poliisilaitokset ja Poliisihallitus ovat ryhtyneet havaittuaan tässä asiassa kysymyksessä olevat ruuhkat ja viiveet.
Poliisihallituksen selvityksessä kerrotuin tavoin poliisi on reagoinut muuttuneisiin tilanteisiin monin tavoin pyrkien vähentämään ruuhkia ja nopeuttamaan asiointia.

Syyt syntyneisiin ruuhkiin ja viiveisiin asioiden käsittelyssä ovat käsitykseni mukaan olleet jossain määrin yllättäviä ja ainakin osittain vaikeasti ennakoitavia.

– – –

Olen kohdassa 3.3.3 todennut, että julkinen valta on vuosien 2021 ja 2022 aikana ainakin osittain epäonnistunut toteuttamaan asianmukaisen ja viivytyksettömän käsittelyn passi- ja henkilökorttiasioissa. Passi- ja henkilökorttiasiointi – niiltä osin kuin käsittely on edellyttänyt käyntiä poliisiasemalla tunnistautumista ja sormenjäljen antamista varten – ei ole ollut sillä tavalla viivytyksetöntä kuin hyvä hallinto edellyttää. Näin on ollut sekä ajanvarauksella että jonottamalla tapahtuneessa asioinnissa.

“Passi- ja henkilökorttien hakemiseen liittyneet viiveet ovat voineet osaltaan vaikuttaa kielteisesti perusoikeutena turvattuun oikeuteen lähteä maasta.”

– – –

Pyydän Poliisihallitusta ilmoittamaan minulle 31.10.2022 mennessä, miten sen edellä kerrotut toimenpiteet ovat vaikuttaneet, ja mikä tuolloin on lupapalveluiden palveluaikojen tilanne.

https://www.oikeusasiamies.fi/r/fi/ratkaisut/-/eoar/5276/2021

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments