Kansalaisuutta ei myönnetty epäselvien henkilötietojen vuoksi

16.6.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2014:105 ja KHO:2014:106

Kansalaisuusasia – Henkilöllisyys – Selvitetty henkilöllisyys – Luotettava asiakirjanäyttö – Kokonaisharkinta – Ristiriitaiset tiedot – Syntymäaika

Suomen kansalaisuutta hakenut A oli saapunut Suomeen
turvapaikanhakijana syyskuussa 2004. Vuotta aikaisemmin hänet oli
rekisteröity Kreikassa laittoman rajanylityksen vuoksi, ja elokuussa
2004 hän oli saanut Norjassa kielteisen turvapaikkapäätöksen. A oli
ilmoittanut Kreikan, Norjan ja Suomen viranomaisille toisistaan
poikkeavia syntymäaikoja. Norjassa A:lle oli tehty ikätutkimus.
Maahanmuuttovirasto ei pitänyt A:n henkilöllisyyttä luotettavasti
selvitettynä, koska A:n esittämää Afganistanin Oslon suurlähetystön
vuonna 2012 myöntämää passia ei voitu pitää luotettavana
asiakirjanäyttönä A:n henkilöllisyydestä ja A oli esiintynyt eri
henkilötiedoilla Kreikassa ja Norjassa.

Hallinto-oikeus
piti A:n hallinto-oikeudelle esittämää asiakirjaselvitystä (muun muassa
edellä mainittu passi ja Afganistanin henkilöllisyyskortit vuosilta 1995
ja 2009) luotettavana ja katsoi A:n esittäneen nimestään ja
syntymäajastaan selvitystä siinä määrin kuin häneltä voidaan kohtuudella
edellyttää. Hallinto-oikeus katsoi A:n henkilöllisyyden luotettavasti
selvitetyksi.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei A:n
henkilöllisyydestä ollut esitetty luotettavaa asiakirjanäyttöä. A:n
syntymäajasta oli saatu ristiriitaisia tietoja. Hänen taustastaan ja
aiemmista vaiheistaan muutoin saadut tiedot olivat jääneet vähäisiksi.
Tästä syystä A:n henkilöllisyyttä ei voitu kokonaisharkinnankaan
perusteella pitää luotettavasti selvitettynä kansalaisuuslain 6 §:n 1 ja
2 momentissa tarkoitetulla tavalla. A ei myöskään ollut esiintynyt
viimeksi kuluneita kymmentä vuotta väestötietojärjestelmästä ilmenevällä
henkilöllisyydellä ulkomaalaislain 6 §:n 3 momentissa tarkoitetulla
tavalla. Hallinto-oikeuden päätös kumottiin Maahanmuuttoviraston
valituksen johdosta ja Maahanmuuttoviraston päätös saatettiin voimaan.

A oli tullut kesällä 2004 kiintiöpakolaisena Suomeen yhdessä äitinsä
ja sisarustensa kanssa. A ja hänen perheenjäsenensä olivat antaneet
viranomaisille muun muassa kiintiövalinta-asiakirjoihin ja
poliisikuulustelupöytäkirjoihin kirjattuja tietoja A:n perhesuhteista ja
syntymäajasta. Tiedot olivat ristiriitaisia, ja A:n itsensä ilmoittamat
syntymäajat poikkesivat toisistaan useilla vuosilla. Ristiriitaisista
tiedoista johtuen A:n henkilöllisyyttä ei kokonaisharkinnassa voitu
pitää luotettavasti selvitettynä kansalaisuuslain 6 §:n 1 ja 2
momentissa tarkoitetulla tavalla. Tässä tilanteessa ei
yhdenvertaisuusperiaatetta loukannut se, että A:n kaksoisveljenä pidetyn
henkilön henkilöllisyyttä oli aiemmin pidetty luotettavasti
selvitettynä tuolloin käytettävissä olleiden tietojen nojalla.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments