Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
4.3.2019 Oikeusuutiset

Euroopan unionin neuvosto: Maksut EU:ssa: palvelumaksuja alentava ja läpinäkyvyyttä lisäävä uudistus hyväksytty

EU haluaa tehdä euromääräisistä maksuista edullisempia. Euroilla maksaminen ja niiden nostaminen on pian kaikkialla EU:ssa saman hintaista kuin kotimaassa Neuvosto hyväksyi tänään asetuksen euromääräisistä rajatylittävistä maksuista aiheutuvien kulujen yhdenmukaistamisesta euroalueen ja sen ulkopuolisten maiden välillä sekä valuutanmuuntopalveluista perittävien palvelumaksujen läpinäkyvyyden lisäämisestä kaikkialla EU:ssa. Euroalueella on vuodesta 2002 alkaen peritty euromääräisistä…

https://asianajajaliitto.fi/2019/03/euroopan-unionin-neuvosto-maksut-eussa-palvelumaksuja-alentava-ja-lapinakyvyytta-lisaava-uudistus-hyvaksytty/
14.3.2023

Onko oikeusavun palkkioasetuksen mukainen 110 euron tuntipalkkio lain tarkoittama ”kohtuullinen palkkio”?

Otsikon kysymyksen asetin Helsingin hovioikeudelle joulukuussa 2022 jättäessäni laskun puolustajan tehtävästä vakavassa rikosasiassa. Laskussani en tyytynyt palkkioasetuksen mukaiseen 110 euron tuntitaksaan, vaan esittelin erilaisia arvioita siitä, millainen tuntipalkkion pitäisi tuomiota annettaessa olla, jotta se olisi samalla tasolla kuin mitä kohtuullisesta palkkiosta on ennen vuoden 2014 palkkioasetusta ajateltu. Päädyin lopulta arvioista…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/onko-oikeusavun-palkkioasetuksen-mukainen-110-e-h-lain-tarkoittama-kohtuullinen-palkkio/
28.6.2021 Oikeusuutiset

Adoptiovanhemmilta ei voitu periä muita maksuja, kuin mitä adoptiopalvelua koskevassa sopimuksessa oli sovittu

KHO:2021:89 Kansainvälinen adoptio – Seurantapalvelumaksu – Luottamuksensuoja – Sopimus adoptiopalvelusta perittävistä maksuista – Adoptioseurannan pidentyminen – Seurantaraporttien toimittamiseen liittyvistä työvaiheista aiheutuvat kustannukset Pelastakaa Lapset ry oli päättänyt periä adoptiovanhemmilta seurantapalvelumaksun Venäjän viranomaisille annettavan viidennen seurantaraportin toimittamiseen liittyvistä työvaiheistaan, jotka sisälsivät muun ohella seurantaraportin vastaanottamisen, käännätykseen toimittamisen ja lähettämisen. Viidennen seurantaraportin…

https://asianajajaliitto.fi/2021/06/adoptiovanhemmilta-ei-voitu-peria-muita-maksuja-kuin-mita-adoptiopalvelua-koskevassa-sopimuksessa-oli-sovittu/
28.12.2018 Lausunnot

Lausunto positiivisia luottotietoja koskevasta järjestelmästä

Dnro 69/2018 Lausuntopyyntönne: OM 13/014/2017, 19.9.2018 LAUSUNTO POSITIIVISIA LUOTTOTIETOJA KOSKEVAN JÄRJESTELMÄN EDELLYTYKSIÄ KOSKEVASTA SELVITYKSESTÄ Yleistä Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on pyydetty lausuntoa otsikossa mainitusta selvityksestä. Asianajajaliitto katsoo, ettei positiivisia luottotietoja koskevan järjestelmän säätämiselle ole esitetyssä muodossaan edellytyksiä. Sitovaan ja tiukkaan kontrolliin perustuvasta laintasoisesta sääntelystä aiheutuisi todennäköisesti enemmän haittoja kuin hyötyjä…

https://asianajajaliitto.fi/2018/12/lausunto-positiivisia-luottotietoja-koskevasta-jarjestelmasta/
30.8.2018 Lausunnot

Lausunto konsulipalvelulain muuttamista koskevasta HE:stä

Dnro 51/2018 Lausuntopyyntönne: UM: PC0TQ245-1, 2.7.2018 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI KONSULIPALVELULAIN MUUTTAMISEKSI Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa. Tehtävien antaminen ulkoisen palveluntarjoajan suoritettavaksi Esityksen mukaan edustustojen notariaattipalveluiden ulkoistamisella tavoitellaan konsulipalveluiden saatavuuden parantamista niissä maissa, joissa välimatkat ovat pitkiä tai Suomella ei ole edustustoa lainkaan. Tavoite on sinällään kannatettava, koska…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/lausunto-konsulipalvelulain-muuttamista-koskevasta-hesta/
3.4.2018 Oikeusuutiset

Euroopan komissio: Kuluttajien asema paranee: euromääräiset maksutapahtumat halpenevat kaikkialla unionissa ja valuutan muuntamisesta tulee oikeudenmukaisempaa

EU-komissio ehdotti 28.3 euromääräisten rajatylittävien maksujen alentamista koko EU:n alueella Nykyisten sääntöjen mukaan sillä ei ole eroa, tekevätkö euroalueen asukkaat tai yritykset euromääräisiä ostoja omassa maassaan vai jossakin toisessa euroalueeseen kuuluvassa jäsenvaltiossa. Uuden ehdotuksen tarkoituksena on ulottaa sama koskemaan myös euroalueen ulkopuolisten maiden kansalaisia ja yrityksiä. Näin kuluttajat ja yritykset…

https://asianajajaliitto.fi/2018/04/euroopan-komissio-kuluttajien-asema-paranee-euromaaraiset-maksutapahtumat-halpenevat-kaikkialla-unionissa-ja-valuutan-muuntamisesta-tulee-oikeudenmukaisempaa/
3.6.2016 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta verotusmenettelystä annetun lain siirtohinnoittelua koskevien dokumentointisäännösten muuttamisesta

Dnro 30/2016 Lausuntopyyntönne: VM071:00/2015, VM/1865/03.01.00/2015, 27.5.2016LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI VEROTUSMENETTELYSTÄ ANNETUN LAIN SIIRTOHINNOITTELUA KOSKEVIEN DOKUMENTOINTISÄÄNNÖSTEN MUUTTAMISESTA Valtiovarainministeriö on pyytänyt 27.5.2016 Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi verotuksen maakohtaista raportointia koskien. Asianajajaliitto esittää lausuntonaan seuraavaa. 1. Ulkomailta saatujen maakohtaisten tietojen käyttö Lakiehdotusta on täydennettävä OECD BEBS Action13: 2015 Final…

https://asianajajaliitto.fi/2016/06/lausunto-he-luonnoksesta-verotusmenettelysta-annetun-lain-siirtohinnoittelua-koskevien-dokumentointisaannosten-muuttamisesta/
8.10.2015 Oikeusuutiset

Euroopan parlamentti hyväksyi uudet säännöt sähköisten maksujen markkinoiden avaamiseksi

Uusien maksupalveluita koskevien EU-sääntöjen tavoitteena on pienentää maksukuluja kehittämällä sähköisten maksujen markkinoita ja avaamalla markkinoita uusille toimijoille ja maksutavoille, esimerkiksi erilaisille verkko- ja mobiilimaksuille Säännöillä pyritään myös varmistamaan turvallisempi maksuympäristö. Parlamentti hyväksyi maksupalveluita koskevat säännöt 8.10  ”Maksupalveluiden markkinat EU:ssa ovat yhä hajanaiset ja kalliit, mistä aiheutuu huomattavia kustannuksia. EU:lla ei…

https://asianajajaliitto.fi/2015/10/euroopan-parlamentti-hyvaksyi-uudet-saannot-sahkoisten-maksujen-markkinoiden-avaamiseksi/
29.5.2015 Oikeusuutiset

SM: Lakimuutos mahdollistaa uudet tavat jättää oleskelulupahakemus ulkomailla

Lakimuutos mahdollistaa oleskelulupahakemuksen jättämisen ulkomailla Suomen edustuston ohella toisen Schengen-valtion edustustoon tai ulkoiselle palveluntarjoajalle Tasavallan presidentti vahvisti ulkomaalaislain muutokset 22.5. Lakimuutos ei kuitenkaan automaattisesti merkitse muutoksia palveluverkkoon, vaan hakemusten vastaanoton mahdollisesta ulkoistamisesta päättää ulkoasiainministeriö. Mahdollisuus jättää oleskelulupahakemus Schengen-valtion edustustoon tai ulkoiselle palveluntarjoajalle on tarpeen erityisesti silloin, kun hakijoita on suuri…

https://asianajajaliitto.fi/2015/05/sm-lakimuutos-mahdollistaa-uudet-tavat-jattaa-oleskelulupahakemus-ulkomailla/
3.4.2014 Oikeusuutiset

Euroopan parlamentti: Katto luottokorttiostosten kuluille

Parlamentin jäsenet hyväksyivät torstaina lakiehdotuksen, jossa määritetään enimmäismäärät maksuille, joita pankit perivät vähittäiskauppiailta asiakkaiden maksaessa ostoksensa pankki- tai luottokortilla Parlamentin jäsenet hyväksyivät myös toimia, joilla pyritään parantamaan verkkomaksujen turvallisuutta, vähentämään kuluja ja lisäämään kuluttajien valinnanmahdollisuutta. Komission arvion mukaan pankkien perimät maksut aiheuttavat EU:n vähittäiskauppiaille vuosittain yhteensä yli 10 miljardin euron…

https://asianajajaliitto.fi/2014/04/euroopan-parlamentti-katto-luottokorttiostosten-kuluille/