SM: Lakimuutos mahdollistaa uudet tavat jättää oleskelulupahakemus ulkomailla

29.5.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Lakimuutos mahdollistaa oleskelulupahakemuksen jättämisen ulkomailla Suomen edustuston ohella toisen Schengen-valtion edustustoon tai ulkoiselle palveluntarjoajalle

Tasavallan presidentti vahvisti ulkomaalaislain muutokset 22.5. Lakimuutos ei kuitenkaan automaattisesti merkitse muutoksia
palveluverkkoon, vaan hakemusten vastaanoton mahdollisesta
ulkoistamisesta päättää ulkoasiainministeriö.

Mahdollisuus jättää oleskelulupahakemus Schengen-valtion edustustoon
tai ulkoiselle palveluntarjoajalle on tarpeen erityisesti silloin, kun
hakijoita on suuri määrä tai palvelun alueellinen kattavuus halutaan
varmistaa.

Oleskeluluvan hakijan kannalta lakimuutos selkeyttää ja nopeuttaa
palvelua. Suomelle ja edustustoverkostolle muutos antaa mahdollisuuden
vastaanottaa oleskelulupahakemuksia joustavammin ja tehokkaammin.

Toisen Schengen-valtion edustustolle ja ulkoiselle palveluntarjoajalle
laissa määritellyt tehtävät ovat luonteeltaan teknisiä ja avustavia. Ne
eivät sisällä harkinta- tai päätöksentekovaltaa. Käytännössä ulkoinen
toimija lähettää aina oleskelulupahakemuksia koskevat tiedot
edustustoon, joka tarkistaa tiedot ennen hakemusten lähettämistä
Maahanmuuttovirastoon. Ulkoisella palveluntarjoajalla on oikeus periä
oleskelulupahakemuksen vastaanottamisesta kohtuullinen palvelumaksu.

Toiminnan valvonnasta ja tietosuojasta säädetään ulkomaalaislaissa.
Valvonnasta vastaa ulkoasiainministeriö ja paikallinen Suomen edustusto.

Laki tulee voimaan 1. kesäkuuta.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments