Adoptiovanhemmilta ei voitu periä muita maksuja, kuin mitä adoptiopalvelua koskevassa sopimuksessa oli sovittu

28.6.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2021:89 Kansainvälinen adoptio – Seurantapalvelumaksu – Luottamuksensuoja – Sopimus adoptiopalvelusta perittävistä maksuista – Adoptioseurannan pidentyminen – Seurantaraporttien toimittamiseen liittyvistä työvaiheista aiheutuvat kustannukset

Pelastakaa Lapset ry oli päättänyt periä adoptiovanhemmilta seurantapalvelumaksun Venäjän viranomaisille annettavan viidennen seurantaraportin toimittamiseen liittyvistä työvaiheistaan, jotka sisälsivät muun ohella seurantaraportin vastaanottamisen, käännätykseen toimittamisen ja lähettämisen. Viidennen seurantaraportin laatimista koskeva velvollisuus oli tullut tietoon Pelastakaa Lapset ry:n ja adoptiovanhempien välisen adoptiopalvelua koskevan sopimuksen solmimisen jälkeen Venäjän lainsäädännön muututtua seuranta-ajan pituuden osalta.

Pelastakaa Lapset ry oli perustellut oikeuttaan seurantapalvelumaksun perimiseen osapuolten väliseen sopimukseen sisältyvällä ehdolla, jonka mukaan Pelastakaa Lapset ry:llä oli oikeus korottaa sovittua palvelumaksua. Asiassa oli kysymys siitä, oliko Pelastakaa Lapset ry voinut adoptiolain 35 §:n ja osapuolten välisen sopimuksen perusteella päättää seurantapalvelumaksun perimisestä.

Kun Pelastakaa Lapset ry:n adoptiolain 35 §:n nojalla perimät palvelumaksut oli määritelty osapuolten välisellä sopimuksella, sopimus rajoitti Pelastakaa Lapset ry:n oikeutta määrätä adoptiolain 35 §:n perusteella maksuja osapuolten välisen sopimuksen sisällöstä riippumatta. Adoptiovanhempien velvollisuus adoptiopalvelusta perittävien palvelumaksujen suorittamiseen määräytyi näin ollen Pelastakaa Lapset ry:n ja adoptiovanhempien välisen sopimuksen perusteella.

Seurantapalvelumaksua ei ollut sisältynyt adoptiovanhempien allekirjoittamaan maksusitoumukseen eivätkä adoptiovanhemmat olleet tällaisen maksun suorittamiseen sitoutuneet. Seurantapalvelumaksua ei voitu pitää adoptiovanhempien antamaan maksusitoumukseen perustuvana palvelumaksun korotuksena, vaan se oli luonteeltaan uusi maksu. Adoptiovanhemmilla oli ollut oikeus luottaa siihen, ettei heiltä peritä muita maksuja kuin heidän allekirjoittamassaan sitoumuksessa ilmoitetut maksut.

Kun osapuolten välinen sopimus rajoitti Pelastakaa Lapset ry:n oikeutta periä muita kuin osapuolten väliseen sopimukseen perustuvia maksuja, Pelastakaa Lapset ry ei olisi voinut periä seurantapalvelumaksua myöskään adoptiolain 35 §:ään vedoten.

Pelastakaa Lapset ry:n kansainvälisen adoptiopalvelun päällikön päätös seurantapalvelumaksun perimisestä oli lainvastainen. Korkein hallinto-oikeus ei muuttanut hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta.

Äänestys 3–2.

KHO:2021:89

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments