Euroopan parlamentti hyväksyi uudet säännöt sähköisten maksujen markkinoiden avaamiseksi

8.10.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Uusien maksupalveluita koskevien EU-sääntöjen tavoitteena on pienentää maksukuluja kehittämällä sähköisten maksujen markkinoita ja avaamalla markkinoita uusille toimijoille ja maksutavoille, esimerkiksi erilaisille verkko- ja mobiilimaksuille

Säännöillä pyritään myös varmistamaan turvallisempi
maksuympäristö. Parlamentti hyväksyi maksupalveluita koskevat säännöt 8.10
 

“Maksupalveluiden markkinat EU:ssa ovat yhä hajanaiset ja
kalliit, mistä aiheutuu huomattavia kustannuksia. EU:lla ei ole varaa
näin suuriin kuluihin, jos haluamme olla kilpailukykyisiä globaaleilla
markkinoilla”, sanoi mietinnön esittelijä Antonio Tajani (EPP, Italia).
“Uudet säännöt vähentävät kuluja, parantavat maksujen turvallisuutta ja
helpottavat uusien toimijoiden ja innovatiivisten maksutapojen
käyttöönottoa”, hän lisäsi.

Kolmansien osapuolten tarjoamat maksupalvelut

Verkkotiliä käyttävällä asiakkaalla on oltava oikeus
käyttää kolmannen osapuolen tarjoamia maksuohjelmistoja, laitteita ja
sovelluksia. Asiakas voi myös halutessaan sallia, että palveluntarjoaja
veloittaa maksut asiakkaan tililtä asiakkaan puolesta.

Maksupalveluntarjoajan veloittamat palvelumaksut eivät
saa ylittää suoria maksuvälineen käytöstä aiheutuvia kustannuksia.
Maksupalveluntarjoajat eivät myöskään saa veloittaa ylimääräisiä
palvelumaksuja sellaisten maksuvälineiden käytöstä, joiden osalta
hintoja säännellään jo toisaalla (esimerkiksi pankki- ja
luottokortit).

Maksujen turvallisuuden parantaminen

Pankki, jossa asiakkaalla on pankkitili, voi evätä
maksupalveluja tarjoavan kolmannen osapuolen pääsyn maksutilille
ainoastaan objektiivisesti perustelluista ja asianmukaisesti
todennetuista syistä, joista on ilmoitettu valvontaviranomaisille.
Tämän säännön avulla on tarkoitus taata, etteivät pankit voi estää
uusien maksupalveluntarjoajien markkinoille tuloa.

Maksupalveluiden tarjoajien on puolestaan taattava
käyttäjien turvallinen tunnistautuminen ja toimittava siten, että
petoksen mahdollisuus on mahdollisimman pieni. Palveluntarjoajien on
varmistettava, että maksutiedot välitetään turvallisia kanavia pitkin
eikä tietoja jaeta ilman käyttäjän hyväksyntää.

Uusien sääntöjen myötä maksuvälineen katoamiseen,
varastamiseen tai vääriin käsiin joutumiseen liittyvien oikeudettomien
maksujen osalta palvelun käyttäjän vastuu rajataan 50 euroon. Jos
maksupalveluntarjoaja ei kykene estämään petosta sen jälkeen kun asiakas
on ilmoittanut kadonneesta, varastetusta tai vääriin käsiin
joutuneesta maksuvälineestä tai kun se ei vaadi riittävän vahvaa
asiakkaan tunnistautumista, voidaan maksunpalveluntarjoajalta vaatia
korvauksia asiakkaan rahallisista menetyksistä.

Seuraavaksi

EU-maiden on vielä virallisesti hyväksyttävä säännöt
ennen niiden voimaanastumista. Parlamentti ja EU-maiden ministerit ovat
päässeet säännöistä alustavaan sopuun jo aiemmin.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments