Generic filters
Exact matches only
21.2.2024 Tiedotteet

Advokaatti: Asianajajan työn ytimessä oikeusaputoimistossa

Moni julkinen oikeusavustaja on myös asianajaja. Esimerkiksi Helsingin oikeusaputoimistossa toimii 19 julkista oikeusavustajaa, joista noin puolet on asianajajia. Julkisissa oikeusaputoimistoissa saa keskittyä asianajajan työn ytimeen – ihmisten auttamiseen, kokee Helsingin johtava julkinen oikeusavustaja, asianajaja Nina Solas-Iloniemi. Hän höllentäisi oikeusavun tulorajoja siten, että nykyistä useampi ihminen olisi oikeutettu apuun. – Meille…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/advokaatti-asianajajan-tyon-ytimessa-oikeusaputoimistossa/
7.10.2021 Oikeusuutiset

Oikeusaputoimistoin tuli maksaa avustajalle palkkio myös ratkaisupyynnön laatimisesta kun se oli menestynyt

Poh­jois-Suo­men HAO: Oikeusapu – Ratkaisupyyntö – Avustajan palkkio – Ratkaisupyynnön tekemisestä aiheutuvien toimenpiteiden korvattavuus – Palkkiovaatimuksen esittämishetki – Oikeusapulain perusteella määrättävän palkkion ja korvausten määräävä taho Oikeusaputoimisto oli hylännyt hakijan rikosasiaa koskevan oikeusapuhakemuksen, minkä johdosta hakija oli tehnyt asiassa ratkaisupyynnön käräjäoikeuteen. Käräjäoikeus oli hakijan ratkaisupyynnön johdosta antamassaan päätöksessä myöntänyt hakijalle…

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/oikeusaputoimistoin-tuli-maksaa-avustajalle-palkkio-myos-ratkaisupyynnon-laatimisesta-kun-se-oli-menestynyt/
20.5.2019 Oikeusuutiset

Turvapaikanhakijoiden tulkkaus oikeusaputoimistossa oli arvonlisäverollista palvelua

HelsinginHAO: Oikeusapu – Ratkaisupyyntö – Ulkomaalaisasia – Oikeusaputoimiston tilaama tulkkauspalvelu – Arvonlisävero Tulkkausyritys oli vaatinut korvattavaksi valtion varoista turvapaikanhakijoiden avustamiseen liittyviä tulkkauskuluja. Tulkkauspalveluja koskevaan laskuun oli sisältynyt myös arvonlisäveron (24 %) osuus. Oikeusaputoimisto oli korvannut tulkkauksesta aiheutuneet kulut ilman arvonlisäveroa, koska tulkattavilla ei ollut kotipaikkaa Euroopan unionin alueella. Tulkkausyrityksen lasku…

https://asianajajaliitto.fi/2019/05/turvapaikanhakijoiden-tulkkaus-oikeusaputoimistossa-oli-arvonlisaverollista-palvelua/
3.12.2017 Oikeusuutiset

Talous- ja velkaneuvonta siirtyy oikeusaputoimistoille

Tehtävä siirtyy aluehallintovirastoilta sekä kunnilta oikeusapu- ja edunvalvontapiireille Talous- ja velkaneuvonnan järjestäminen siirtyy vuoden 2019 alusta alkaen aluehallintovirastoilta sekä kunnilta oikeusapu- ja edunvalvontapiirien tehtäväksi. Uudistuksella pyritään yhdenmukaistamaan talous- ja velkaneuvonnan palveluja sekä parantamaan sähköisiä palveluja. Jatkossa oikeusaputoimistot tuottavat talous- ja velkaneuvonnan palvelut. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirit voivat hankkia näitä palveluja myös…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/talous-ja-velkaneuvonta-siirtyy-oikeusaputoimistoille/
1.11.2017 Oikeusuutiset

Oikeusaputoimiston palvelut kuuluvat Kuluttajariitalautakunnan toimivaltaan vain jos kyse on täyttä korvausta vastaan annetusta palvelusta

Kuluttajariitalautakunta: Oikeusaputoimiston palvelut. Palvelusta peritty maksu. Lautakunnan toimivalta. Lautakunta toteaa, että silloin, kun oikeusapua annetaan yleisestä oikeusavusta annetun lain 1 §:n perusteella korvauksetta tai osakorvausta vastaan, yleinen oikeusaputoimisto tai oikeusavustaja eivät ole elinkeinonharjoittajia. Oikeusavusta mahdollisesti perittävä maksu ei ole täysi korvaus palvelusta vaan avustettavan omavastuuosuus siitä. Oikeusapua ei tällöin anneta…

https://asianajajaliitto.fi/2017/11/oikeusaputoimiston-palvelut-kuuluvat-kuluttajariitalautakunnan-toimivaltaan-vain-jos-kyse-on-taytta-korvausta-vastaan-annetusta-palvelusta/
25.8.2016 Oikeusuutiset

Tulkkiyhtiö sai tehdä ratkaisupyynnön kun oikeusaputoimisto ei ollut maksanut sen laskua kokonaan

KHO: Oikeusapu – Muu kuin tuomioistuinasia – Ratkaisupyyntö – Tulkkaus- ja käännöskulut – Tutkiminen Tulkkiyhtiö oli ulkoprosessuaalisessa turvapaikka-asiassa toimittanut oikeusaputoimistolle laskun tulkkauksesta. Oikeusaputoimisto oli maksatuspäätöksellään hyväksynyt laskuun perustuvan kuluvaatimuksen osin ja osin hylännyt sen. Tulkkiyhtiöllä oli oikeus tehdä siihen kohdistetusta maksatuspäätöksestä ratkaisupyyntö. http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/lyhyetratkaisuselosteet/lyhytratkaisuseloste/1471857872567.html

https://asianajajaliitto.fi/2016/08/tulkkiyhtio-sai-tehda-ratkaisupyynnon-kun-oikeusaputoimisto-ei-ollut-maksanut-sen-laskua-kokonaan/
16.6.2016 Oikeusuutiset

Oikeusaputoimistojen hallintoa keskitetään

Nykyiset kuusi oikeusapupiiriä muodostetaan virastoiksi, joiden hallinto hoidetaan keskitetysti. Valtion oikeusaputoimistojen hallinto kevenee. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa muutos tulemaan voimaan 1. lokakuuta 2016. Uudistus parantaa kansalaisille tarjottavien palveluiden laatua. Hallintotehtäviä keskittämällä vapautuu voimavaroja asianajo- ja edunvalvontatyöhön. Samalla oikeusaputoimistojen väliset erot jonotusajoissa tasaantuvat. Jatkossa piirit ovat nimeltään oikeusapu- ja edunvalvontapiirejä.…

https://asianajajaliitto.fi/2016/06/oikeusaputoimistojen-hallintoa-keskitetaan/
21.3.2016 Oikeusuutiset

OM: Oikeusaputoimistojen etäpalvelukokeilusta hyviä kokemuksia: videoyhteyksillä parempaa asiakaspalvelua

Oikeusaputoimistoissa on päättynyt etäpalvelukokeilu, jossa asiakaspalvelua kokeiltiin parantaa videoyhteyksillä Oikeusministeriön järjestämä kokeilu toteutettiin vuosina 2014 – 2015. Mukana oli kahdeksan oikeusaputoimistoa, jotka osallistuivat samalla valtiovarainministeriön asettamaan valtion yhteiseen etäpalveluhankkeeseen. Eniten videoyhteyttä hyödynnettiin etätulkkauksessa. Tulkin osallistuminen videoiden välityksellä asiakastapaamiseen muodostui eräissä toimistoissa käytännöksi. Toiseksi eniten kokemusta saatiin tapaamisissa, joissa asiakas oli…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/om-oikeusaputoimistojen-etapalvelukokeilusta-hyvia-kokemuksia-videoyhteyksilla-parempaa-asiakaspalvelua/
17.3.2016 Oikeusuutiset

OM: Oikeusaputoimistojen hallintoa aiotaan keskittää

Nykyiset kuusi oikeusapupiiriä muodostettaisiin virastoiksi, joiden hallinto hoidettaisiin keskitetysti. Hallituksen tänään antamalla esityksellä toteutettaisiin valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus Jatkossa piirit olisivat nimeltään oikeusapu- ja edunvalvontapiirejä. Edunvalvontapalveluja varten perustettaisiin omat toimistot siten, että kussakin toimipaikassa toimisi rinnakkain oikeusaputoimisto ja edunvalvontatoimisto. Oikeusavun asiakkaita palveltaisiin oikeusaputoimistoissa ja edunvalvonta-asiakkaita edunvalvontatoimistoissa. Nykyiset toimipaikat säilyisivät. Valtion oikeusaputoimistoja…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/om-oikeusaputoimistojen-hallintoa-aiotaan-keskittaa/
11.3.2016 Oikeusuutiset

Ulkoprosessuaalisessa asiassa on oikeusaputoimiston selvitettävä ovatko edellytykset yksityiseen avustajaan olemassa

KHO:2016:27 Oikeusapu – Muu kuin tuomioistuinasia – Yksityinen avustaja – Oikeusapuhakemuksen käsittely – Sähköinen hakemus – Ratkaisupyyntö – Toimivaltainen hallinto-oikeus – Valitusluvan tarve Helsingissä asuva A oli hakenut oikeusapua Maahanmuuttovirastossa vireillä olleeseen kansalaisuuslain mukaiseen asiaan ja pyytänyt nimeämänsä yksityisen avustajan määräämistä avustajakseen. Sähköisesti tehty hakemus oli ohjautunut Ylivieskan oikeusaputoimiston käsiteltäväksi.…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/ulkoprosessuaalisessa-asiassa-on-oikeusaputoimiston-selvitettava-ovatko-edellytykset-yksityiseen-avustajaan-olemassa/