Oikeusaputoimiston palvelut kuuluvat Kuluttajariitalautakunnan toimivaltaan vain jos kyse on täyttä korvausta vastaan annetusta palvelusta

1.11.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kuluttajariitalautakunta: Oikeusaputoimiston palvelut. Palvelusta peritty maksu. Lautakunnan toimivalta.

Lautakunta toteaa, että silloin,
kun oikeusapua annetaan yleisestä oikeusavusta annetun lain 1 §:n
perusteella korvauksetta tai osakorvausta vastaan, yleinen
oikeusaputoimisto tai oikeusavustaja eivät ole elinkeinonharjoittajia.
Oikeusavusta mahdollisesti perittävä maksu ei ole täysi korvaus
palvelusta vaan avustettavan omavastuuosuus siitä. Oikeusapua ei tällöin
anneta tulon tai taloudellisen hyödyn hankkimistarkoituksessa.
Kuluttajavalituslautakunta ei tämän vuoksi ole toimivaltainen
käsittelemään yleistä oikeusaputoimistoa koskevaa valitusta, jonka
yleiseen oikeusapuun oikeutettu on saattanut lautakunnan käsiteltäväksi.Jos oikeusaputoimisto antaa oikeudellista apua täyttä korvausta
vastaan muulle kuin yleiseen oikeusapuun oikeutetulle henkilölle,
kysymyksessä on muuhun asianajopalveluun verrattava elinkeinon
harjoittaminen tulon tai taloudellisen hyödyn hankkimistarkoituksessa.
Tällöin oikeusaputoimistoa voidaan pitää elinkeinonharjoittajana ja
lautakunnalla on toimivalta käsitellä oikeusaputoimistosta tehty
valitus.

K on ollut yleiseen oikeusapuun oikeutettu ja häneltä on peritty
vain lakisääteinen oikeusapumaksu. Lautakunta katsoo, ettei
oikeusaputoimisto ole toiminut asiassa elinkeinonharjoittajana, mistä
syystä lautakunta ei ole toimivaltainen käsittelemään K:n valitusta.

Ks. myös

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments