Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
23.2.2021 Oikeusuutiset

Työryhmä ehdottaa sotilasoikeudenkäyntilainsäädännön uudistamista

Oikeusministeriö asetti 1.3.2019 työryhmän selvittämään sotilasoikeudenkäyntilainsäädännön muutostarpeita (VN/7198/2018). Työryhmän tavoitteena oli selvittää sotilasoikeudenkäyntilainsäädännön ja tuomioistuinten sotilasjäseniä koskevien säännösten muutostarpeita. Työryhmän tuli arvioida sotilasoikeudenkäyntijärjestelmää oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimusten kannalta sekä järjestelmän tarkoituksenmukaisuutta tarvittavan erityisasiantuntemuksen turvaamisen kannalta. Työryhmän tuli laatia esityksensä hallituksen esityksen muotoon. Työryhmä ehdottaa, että tuomioistuimen sotilasjäsenen toimikausi muutettaisiin viiden vuoden…

https://asianajajaliitto.fi/2021/02/tyoryhma-ehdottaa-sotilasoikeudenkayntilainsaadannon-uudistamista/
1.2.2021 Oikeusuutiset

HelHO: Vangittavaksi vaadittavalla on oikeus saada perehtyä poliisilla oleviin tietoihin, joista ilmenee todennäköiset syyt epäillä rikosta

HelHO:2020:15 Pakkokeino – Vangitseminen – Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenmukainen oikeudenkäynti – Esitutkinta Tutkinnanjohtaja oli vaatinut rikoksesta epäillyn A:n määräämistä vangittavaksi. A oli vaatinut, että ennen vangitsemiskäsittelyä hänen tuli saada perehtyä asiakirjoihin, jotka hänen mukaansa olivat välttämättömiä vapaudenmenetyksen laillisuuden riitauttamiseksi. Kysymys vangitsemisen edellytyksistä sekä epäillyn tiedonsaantioikeuden laajuudesta ja sen merkityksestä vangitsemisen edellytysten…

https://asianajajaliitto.fi/2021/02/helho-vangittavaksi-vaadittavalla-on-oikeus-saada-perehtya-poliisilla-oleviin-tietoihin-joista-ilmenee-todennakoiset-syyt-epailla-rikosta/
22.12.2020 Oikeusuutiset

EIT: Asianajajille tuomitut sakot oikeuden halventamisesta eivät kuulu EIS:n tarkoittamien rikosasioiden piiriin

Fine imposed on two Icelandic lawyers for contempt of court: the criminal limb of the Convention does not apply to the procedure In today’s Grand Chamber judgment in the case of Gestur Jónsson and Ragnar Halldór Hall v. Iceland (application nos. 68273/14 and 68271/14) the European Court of Human Rights…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/eit-asianajajille-tuomitut-sakot-oikeuden-halventamisesta-eivat-kuulu-eisn-tarkoittamien-rikosasioiden-piiriin/
3.11.2020 Oikeusuutiset

EIT kiinnostunut hovioikeuden menettelystä: lupalakimiehen toimiluvan peruuttamisasia siirrettiin vahvennettuun jaostoon sen jälkeen kun kolmijäseninen jaosto oli hyväksynyt valituksen

EIT on pyytänyt Suomen hallitukselta vastinetta seuraavassa tapauksessa: The applicant is a lawyer who was granted permission to act as trial counsel before the domestic courts on 30 January 2014. In 2014 and 2015, over a period of about ten months, he sent emails to several judges and authorities, criticising…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/eit-kiinnostunut-hovioikeuden-menettelysta-lupalakimiehen-toimiluvan-peruuttamisasia-siirrettiin-vahvennettuun-jaostoon-sen-jalkeen-kun-kolmijaseninen-jaosto-oli-hyvaksynyt-valituksen/
22.10.2020 Oikeusuutiset

Oikeudenkäyntiavustaja ei tullut esteelliseksi kun jutun syyttäjä tuli töihin hänen toimistoonsa

VaaHO:2020:8 Asianajaja – Oikeudenkäyntiavustaja – Esteellisyys  Asianajaja X toimi rikosasiassa vastaajan avustajana. Käräjäoikeudessa syyttäjänä toiminut A oli käräjäoikeuden ratkaistua asian siirtynyt työskentelemään asianajaja X:n kanssa samaan asianajotoimistoon. Hovioikeusvaiheessa syyttäjäksi oli vaihtunut B. Hovioikeus katsoi, että asianajaja X ei ollut esteellinen jatkamaan asiassa vastaajan avustajana. VaaHO:2020:8

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/oikeudenkayntriavustaja-ei-tullut-esteelliseksi-kun-jutun-syyttaja-tuli-toihin-hanen-toimistoonsa/
22.9.2020 Oikeusuutiset

Riita-asioiden oikeudenkäyntikulut ovat kasvaneet

Täysimittainen oikeudenkäynti on taloudellisesti riskialtis tapa ratkaista riita-asia. Tämä käy ilmi tuoreesta tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin, miten oikeudenkäyntikulut laajoissa riita-asioissa ovat viime aikoina kehittyneet. Oikeusministeriön tilaaman tutkimuksen on toteuttanut Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (KRIMO). Tutkimuksen mukaan riita-asioiden oikeudenkäyntikulut ovat kasvaneet vuoden 1993 alioikeusuudistuksesta lähtien. Vuonna 2019 asianosaisten oikeudenkäyntikulut olivat pääkäsittelyssä ratkaistussa…

https://asianajajaliitto.fi/2020/09/riita-asioiden-oikeudenkayntikulut-ovat-kasvaneet/
10.7.2020 Oikeusuutiset

AEOA selvitti omasta aloitteestaan naistutkintavankien olosuhteita

Yksi osa naistutkintavankien kohteluun liittyvää ongelmaa ovat ne vankilat, jotka eivät lainkaan ole oikeusministeriön asetuksen mukaisia naisille tarkoitettuja  tutkintavankiloita,  mutta  joissa silti voi tosiasiassa olla naisia. Tuoreiden vankilukutilastojen mukaan tällaisia ovat ainakin Mikkelin ja Kuopion vankilat. En ole tutkinut asiaa enempää, joten on mahdollista, että tämä ongelma koskee joitakin muitakin…

https://asianajajaliitto.fi/2020/07/aeoa-selvitti-omasta-aloitteestaan-naistutkintavankien-olosuhteita/
3.6.2020 Oikeusuutiset

KHO: Avustajalle korvattiin varattoman päämiehen matkakulut suulliseen käsitelyyn, jossa päämiestä oli tarkoitus kuulla

KHO: Oikeusapu – Turvapaikanhakija – Suullinen käsittely – Tuomioistuimeen saapumisesta aiheutuneet kustannukset – Viranomaisen selvittämisvelvollisuus – Oikeudenmukainen oikeudenkäynti Hallinto-oikeus oli toimittanut suullisen käsittelyn selvittääkseen toisella paikkakunnalla asuvan turvapaikanhakijan uskonnollista vakaumusta ja seksuaalista suuntautumista sekä häneen niiden vuoksi kotimaassaan kohdistuvaa uhkaa. Turvapaikanhakija oli kutsuttu suulliseen käsittelyyn itse tai laillisesti edustettuna. Jotta…

https://asianajajaliitto.fi/2020/06/kho-avustajalle-korvattiin-varattoman-paamiehen-matkakulut-suulliseen-kasitelyyn-jossa-paamiesta-oli-tarkoitus-kuulla/
2.4.2020 Tiedotteet

Suomen Asianajajaliiton ehdotukset riita- ja rikosasioiden käsittelyn järjestämisestä koronapandemian aikana ja suositukset etäyhteyksien käyttämisestä

Asianajajaliitto on 2.4.2020 esittänyt nämä kannanotot Tuomioistuinvirastolle pyynnöin toimittaa ne kaikille tuomioistuimille sekä lisäksi Syyttäjälaitokselle ja Poliisihallitukselle. Tuomioistuinten tehtävä jatkuu myös poikkeusoloissa Tuomioistuimien tärkeä yhteiskunnallinen tehtävä jatkuu myös poikkeusoloissa. Asianajajakunnan käsityksenä on, että poikkeavat olot nimenomaan lisäävät oikeudellisten konfliktien määrää ja näin ollen myös tuomioistuinten ratkaistavia juttuja. Oikeusturvaa on saatava…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/suomen-asianajajaliiton-ehdotukset-riita-ja-rikosasioiden-kasittelyn-jarjestamisesta-koronapandemian-aikana-ja-suositukset-etayhteyksien-kayttamisesta/
31.3.2020 Oikeusuutiset

Helsingin käräjäoikeus antoi välituomion metron automatisointia koskevassa sopimuskiistassa

Helsingin käräjäoikeus on 31.3.2020 antanut välituomion Helsingin kaupungin, Helsingin kaupungin liikennelaitoksen ja Länsimetro Oy:n (yhdessä HKL) sekä Siemens Osakeyhtiön ja Siemens SAS:n (yhdessä Siemens) välisessä oikeudenkäynnissä koskien riita-asiaa Helsingin metron ja länsimetron automatisoinnin epäonnistumisesta (käräjäoikeuden diaarinumero L 15/33394). Oikeudenkäynti on ollut poikkeuksellisen laaja ja ratkaistavia kysymyksiä on ollut merkittävä määrä.…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/helsingin-karajaoikeus-antoi-valituomion-metron-automatisointia-koskevassa-sopimuskiistassa/