Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
22.6.2023 Oikeusuutiset

Korkein oikeus pyytää ennakkoratkaisua unionin tuomioistuimelta lentomatkustajien oikeuksia koskevan asetuksen tulkinnasta.

Asiassa on kysymys matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/2004 5 artiklan 3 kohdan tulkinnasta. Ratkaistavana on, onko lentoyhtiö velvollinen maksamaan matkustajalle asetuksen…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/korkein-oikeus-pyytaa-ennakkoratkaisua-unionin-tuomioistuimelta-lentomatkustajien-oikeuksia-koskevan-asetuksen-tulkinnasta/
6.7.2015 Oikeusuutiset

Euroopan komission Suomen edustusto: Komissio selventää junamatkustajien oikeuksia

Komissio on hyväksynyt tulkitsevat suuntaviivat, joilla halutaan selkeyttää ja vahvistaa rautatieliikenteen matkustajien oikeuksien soveltamista ja valvontaa EU:ssa Suuntaviivat parantavat kaikkien – myös vammaisten ja liikuntarajoitteisten – matkustajien suojaa. Suuntaviivojen ansiosta rautatieyritysten on helpompi soveltaa asetusta. Tärkeimmät selvennystä vaatineet säännökset:  1.   Tiedotus: Kaikkien toimijoiden on annettava matkustajille tietoa saatavilla olevista matkoista,…

https://asianajajaliitto.fi/2015/07/euroopan-komission-suomen-edustusto-komissio-selventaa-junamatkustajien-oikeuksia/
6.2.2014 Oikeusuutiset

Euroopan parlamentti vaatii valvottavissa olevia oikeuksia lentomatkustajille

Parlamentti äänesti keskiviikkona lakiehdotuksesta, jonka myötä lentomatkustajat voisivat saada aiempaa todennäköisemmin korvauksia myöhästyneistä lennoista Säännöissä annetaan myös ohjeita matkustajien korvausvaatimusten käsittelylle. ”Lentomatkustajien oikeudet koskevat käytännössä kaikkia eurooppalaisia. Tämä on kuin Daavidin ja Goljatin kaksintaistelu, sillä vain 2 % korvausvaatimuksen jättäneistä matkustajista saa hyvityksen. Tänään hyväksymämme teksti on tasapainoinen kompromissi lentoyhtiöiden…

https://asianajajaliitto.fi/2014/02/euroopan-parlamentti-vaatii-valvottavissa-olevia-oikeuksia-lentomatkustajille/
12.7.2013 Oikeusuutiset

Euroopan komission Suomen-edustusto: Tiedotuskampanja uusista matkustajan oikeuksista EU:ssa

Komissio käynnistää uuden kampanjan, jonka avulla pyritään tiedottamaan kaikille tänä kesänä matkustaville heidän oikeuksistaan ja siitä, miten he voivat tarvittaessa käyttää niitä. EU:n lentomatkustajista yli puolet ei tiedä, että matkustajalla ylipäätään on oikeuksia, eivätkä matkustajat tunne ostamaansa matkalippuun liittyviä sopimusehtoja. Eräs matkustajan oikeuksia koskevan lainsäädännön tavoitteista on tarjota vammaisille ja…

https://asianajajaliitto.fi/2013/07/euroopan-komission-suomen-edustusto-tiedotuskampanja-uusista-matkustajan-oikeuksista-eussa/
12.6.2013 Oikeusuutiset

Lentomatkustajalla oli oikeus korvauksen lennon peruuntumisen johdosta

KKO:2013:46 Lentomatkustajan oikeudet Euroopan unionin oikeus Eurooppaoikeus Lentoyhtiön päivittäinen lento oli peruutettu lentokenttähenkilökunnan lakon vuoksi. Yhtiö oli sen jälkeen järjestänyt kahden seuraavan päivän lentonsa matkustajat uudelleen niin, ettei kenenkään matkustajan odotusaika muodostuisi kohtuuttoman pitkäksi. Tämän vuoksi jälkimmäisen päivän lennolle paikan varanneelta A:lta, joka oli asianmukaisesti ilmoittautunut lennolle, oli evätty pääsy…

https://asianajajaliitto.fi/2013/06/lentomatkustajalla-oli-oikeus-korvauksen-lennon-peruuntumisen-johdosta/
30.10.2023 Oikeusuutiset

Matkustajilla on oikeus korvaukseen, vaikka heille on ilmoitettu lennolle pääsyn epäämisestä vähintään kaksi viikkoa ennen aikataulun mukaista lähtöaikaa

Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-238/22 | LATAM Airlines Group Jo ennakolta tapahtunut lennolle pääsyn epääminen: matkustajilla on oikeus korvaukseen, vaikka he eivät olekaan ilmoittautuneet lähtöselvitykseen ja vaikka heille on ilmoitettu tästä lennolle pääsyn epäämisestä vähintään kaksi viikkoa ennen aikataulun mukaista lähtöaikaa Kun matkustaja ei onnistunut rekisteröitymään Frankfurt am Mainista Madridiin…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/matkustajilla-on-oikeus-korvaukseen-vaikka-heille-on-ilmoitettu-lennolle-paasyn-epaamisesta-vahintaan-kaksi-viikkoa-ennen-aikataulun-mukaista-lahtoaikaa/
30.12.2021 Oikeusuutiset

Jos lennon lähtöä aikaistetaan yli tunnilla, matkustajalla on samat oikeudet kuin lennon peruuntuessa

A flight must be regarded as having been ‘cancelled’ in the case where the operating air carrier brings it forward by more than one hour In the case of a reservation for a particular flight, a claim for compensation may possibly be brought against the operating air carrier even if…

https://asianajajaliitto.fi/2021/12/jos-lennon-lahtoa-aikaistetaan-yli-tunnilla-matkustajalla-on-samat-oikeudet-kuin-lennon-peruuntuessa/
27.9.2021 Oikeusuutiset

Oikeutta korvaukseen lennon peruuttamisesta ei ollut menetetty ajan kulumisen perusteella koska lentoyhtiö ei ollut täyttänyt tiedonantovelvollisuuttaan

KKO:2021:69 Lentomatkustajan oikeudet – Lennon peruuttaminen – Reklamaatio – Euroopan unionin oikeus Lentoyhtiön lento oli peruutettu, ja matkustajat olivat saapuneet korvaavalla lennolla määränpäähän yli vuorokauden viivästyneinä. Matkustajat vaativat noin kahden vuoden kahden kuukauden kuluttua lennon peruuntumisesta lentoyhtiöltä vakiokorvausta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/2004 nojalla. Korkeimman oikeuden ratkaisusta…

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/oikeutta-korvaukseen-lennon-peruuttamisesta-ei-ollut-menetetty-ajan-kulumisen-perusteella-koska-lentoyhtio-ei-ollut-tayttanyt-tiedonantovelvollisuuttaan/
15.3.2020 Oikeusuutiset

EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisu Helsingin hovioikeuden tekemään pyyntöön uudelleenreititetyn lennon viivästymiseen liittyen

Lentomatkustajalla, joka on saanut korvauksen lennon peruuttamisen vuoksi ja suostunut matkustamaan toisella lennolla, on oikeus korvaukseen uudelleenreititetyn lennon viivästymisen vuoksi Lennon on pitänyt viivästyä korvaukseen oikeuttavan tuntimäärän ja uudelleenreititetyn lennon lentoliikenteen harjoittajan on oltava sama kuin peruutetun lennon lentoliikenteen harjoittajan. Matkustajat varasivat Finnairilta suoran lennon Helsingistä (Suomi) Singaporeen. Kyseinen lento,…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/eu-tuomioistuimen-ennakkoratkaisu-helsingin-hovioikeuden-tekemaan-pyyntoon-uudelleenreititetyn-lennon-viivastymiseen-liittyen/
8.4.2019 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio lentoliikennettä koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Lentoliikenne – Asetus (EY) N:o 261/2004 – 5 artiklan 3 kohta – Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettava korvaus – Soveltamisala – Vapautuminen korvausvelvollisuudesta – Poikkeuksellisten olosuhteiden käsite – Lentokoneen renkaan vaurioituminen lentoaseman kiitotiellä olleen vieraan esineen vuoksi Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt…

https://asianajajaliitto.fi/2019/04/eun-tuomioistuimen-tuomio-lentoliikennetta-koskevassa-asiassa-8/