Matkustajilla on oikeus korvaukseen, vaikka heille on ilmoitettu lennolle pääsyn epäämisestä vähintään kaksi viikkoa ennen aikataulun mukaista lähtöaikaa

30.10.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-238/22 | LATAM Airlines Group

Jo ennakolta tapahtunut lennolle pääsyn epääminen: matkustajilla on oikeus korvaukseen, vaikka he eivät olekaan ilmoittautuneet lähtöselvitykseen ja vaikka heille on ilmoitettu tästä lennolle pääsyn epäämisestä vähintään kaksi viikkoa ennen aikataulun mukaista lähtöaikaa

Kun matkustaja ei onnistunut rekisteröitymään Frankfurt am Mainista Madridiin seuraavalle päivälle varaamalleen lennolle, hän otti yhteyttä LATAM Airlines -yhtiöön. Kyseinen yhtiö ilmoitti hänelle, että hänet oli hänelle tästä ilmoittamatta siirretty lennolle, joka oli suoritettu edeltävänä päivänä. Se ilmoitti hänelle myös, että hänen varauksensa paluulennolle, joka piti suorittaa yli kaksi viikkoa myöhemmin, oli suljettu, koska hän ei ollut osallistunut menolennolle. Kyseinen matkustaja vaatii LATAM Airlinesiltä kiinteämääräistä 250 euron korvausta paluulennolle pääsyn epäämisestä.

Saksalainen tuomioistuin, jonka käsiteltäväksi matkustaja saattoi asian, kysyy unionin tuomioistuimelta, onko tällaisen korvauksen edellytyksenä lentomatkustajien oikeuksista annetun asetuksen mukaisesti, että matkustaja on ilmoittautunut lähtöselvitykseen huolimatta siitä, että lentoyhtiö on ilmoittanut hänelle etukäteen, että hänen pääsynsä lennolle on evätty. Kyseinen tuomioistuin tiedustelee myös, voiko lentoyhtiö vapautua velvollisuudesta maksaa korvaus – kuten lentojen peruutusten osalta on säädetty –, kun se ilmoittaa matkustajalle riittävän ajoissa etukäteen, eli vähintään kaksi viikkoa ennen aikataulun mukaista lähtöaikaa, lennolle pääsyn epäämisestä.

16.10.2023 antamassaan tuomioissa unionin tuomioistuin toteaa, että jo ennakolta tapahtuneen lennolle pääsyn epäämisen tapauksessa korvaus lennolle pääsyn epäämisestä on maksettava, vaikka kyseinen matkustaja ei olekaan ilmoittautunut lähtöselvitykseen. Kun lentoliikenteen harjoittaja on ilmoittanut hänelle etukäteen epäävänsä häneltä vastoin hänen tahtoaan pääsyn lennolle, jolle kyseisellä matkustajalla on vahvistettu varaus, vaatimus ilmoittautua lähtöselvitykseen on tarpeeton muodollisuus.

Unionin tuomioistuin katsoo lisäksi, että oikeutta saada korvaus sovelletaan, vaikka matkustajalle onkin ilmoitettu lennolle pääsyn epäämisestä vähintään kaksi viikkoa ennen aikataulun mukaista lähtöaikaa. Lennolle pääsyn epäämiseen ei ole syytä soveltaa ainoastaan lentojen peruuttamisen osalta säädettyä sääntöä siitä, että lentoliikenteen harjoittajat vapautuvat velvollisuudestaan maksaa korvaus matkustajille, jos ne ilmoittavat heille lennon peruuttamisesta vähintään kaksi viikkoa ennen aikataulun mukaista lähtöaikaa.

Tiedottet: fi sv

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments