Oikeutta korvaukseen lennon peruuttamisesta ei ollut menetetty ajan kulumisen perusteella koska lentoyhtiö ei ollut täyttänyt tiedonantovelvollisuuttaan

27.9.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2021:69 Lentomatkustajan oikeudet – Lennon peruuttaminen – Reklamaatio – Euroopan unionin oikeus

Lentoyhtiön lento oli peruutettu, ja matkustajat olivat saapuneet korvaavalla lennolla määränpäähän yli vuorokauden viivästyneinä. Matkustajat vaativat noin kahden vuoden kahden kuukauden kuluttua lennon peruuntumisesta lentoyhtiöltä vakiokorvausta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/2004 nojalla.

Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että säilyttääkseen oikeutensa asetuksen mukaiseen korvaukseen lentomatkustajan on lähtökohtaisesti vedottava lennon peruuntumiseen ja viivästymiseen tai esitettävä korvausvaatimuksensa lentoyhtiölle kohtuullisessa ajassa. Kun lentoyhtiö oli laiminlyönyt lentomatkustajan korvausoikeutta koskevan tiedonantovelvollisuutensa, lentomatkustajien ei kuitenkaan katsottu menettäneen oikeuttaan vaatia korvausta.

KKO:2021:69

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments