Euroopan komission Suomen edustusto: Komissio selventää junamatkustajien oikeuksia

6.7.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Komissio on hyväksynyt tulkitsevat suuntaviivat, joilla halutaan selkeyttää ja vahvistaa rautatieliikenteen matkustajien oikeuksien soveltamista ja valvontaa EU:ssa

Suuntaviivat parantavat kaikkien – myös vammaisten ja
liikuntarajoitteisten – matkustajien suojaa. Suuntaviivojen ansiosta
rautatieyritysten on helpompi soveltaa asetusta.

Tärkeimmät selvennystä vaatineet säännökset: 

1.   Tiedotus:

Kaikkien toimijoiden
on annettava matkustajille tietoa saatavilla olevista matkoista,
hinnoista ja lipuista, myös vammaisten tarpeisiin soveltuvilla
vaihtoehtoisilla tavoilla.

2.   Myöhästymiset, peruutukset ja menetetyt jatkoyhteydet:

Jatkoyhteyden
sisältäviä matkoja varten rautatieyritysten on tarjottava koko matkan
kattavia lippuja aina kun se on mahdollista. Tällaiset liput voivat
koostua myös erillisistä lipuista, jotka ovat voimassa yhdellä
jatkoyhteysmatkalla. Tämä tarkoittaa sitä, että matkustajilla, joilla on
yhteen sopimukseen perustuvat erilliset liput, on samat oikeudet saada
tietoja, avustusta, uudelleenreititys, korvauksia ja hinnanpalautuksia
kuin sellaisilla matkustajilla, joilla on yksi ainoa lippu, jos heidän
saapumisensa lopulliseen määränpäähän viivästyy enemmän kuin 60
minuuttia.

3.   Vammaisten ja liikuntarajoitteisten matkustajien oikeudet:

Rautatieyritykset
eivät voi vaatia lääkärintodistusta ennakkoedellytykseksi sille, että
henkilölle myytäisiin lippu tai hän voisi käyttää rautatiepalveluja
taikka perusteluksi henkilön avustuksen tarpeelle.

4.   Valitusten käsittely, täytäntöönpanon valvonta ja kansallisten viranomaisten yhteistyö:

Rautatieyritysten on
perustettava asianmukaiset valitustenkäsittelymenettelyt ja vastattava
valituksen tekijöille tiukkojen määräaikojen kuluessa. Kansallisilla
viranomaisilla on oltava riittävät välineet ja henkilöstö, jotta ne
pystyvät vastaanottamaan ja käsittelemään kansalaisten tekemät
valitukset ja tekemään yhteistyötä tapauksissa, joissa valitus koskee
useita maita. Niillä on myös oltava riittävät resurssit voidakseen
valvoa asetuksen täytäntöönpanoa ja tarvittaessa määrätä seuraamuksia
rikkomuksista.

EU:ssa on ollut
rautatieliikenteen matkustajien oikeuksia koskevaa lainsäädäntöä
vuodesta 2009. Junamatkustajilla on kuitenkin edelleen matkustamiseen
liittyviä ongelmia: EU:n eri jäsenvaltiot ja niiden kansalliset
täytäntöönpanoelimet eivät sovella ja pane lainsäädäntöä täytäntöön
yhdenmukaisella tavalla, kuljetussopimuksiin ja lippuihin liittyy
epäselvyyksiä, matkustajien oikeuksista myöhästymisten, peruutusten ja
menetettyjen jatkoyhteyksien tapauksessa on väärinkäsityksiä, vammaisten
ja liikuntarajoitteisten oikeudet ovat epäselvät ja valitusten
käsittely on tehotonta.

Suuntaviivoista on
keskusteltu perusteellisesti kansallisten viranomaisten, rautatiealan
toimijoiden sekä kuluttaja- ja käyttäjäjärjestöjen, myös vammaisia ja
liikuntarajoitteisia edustavien järjestöjen kanssa.

Tutustu matkustajan oikeuksiin täällä ja lataa matkustajan oikeuksia koskeva älypuhelinsovellus!

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments