Generic filters
Exact matches only
17.8.2023 Oikeusuutiset

Valopylvääseen törmääminen ei perustanut vakuutusyhtiölle regressioikeutta vaikka 15-vuotias oli ottanut auton luvatta käyttöönsä

KKO:2023:58 Liikennevakuutus – Takautumisoikeus  A:n syyksi oli luettu nuorena henkilönä tehdyt kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus ja liikenneturvallisuuden vaarantaminen huolimattomuudesta. A oli suistunut tieltä luvatta käyttöön ottamallaan autolla ja törmännyt katuvalopylvääseen. Vakuutusyhtiö vaati takautumisoikeutensa perusteella, että A velvoitetaan korvaamaan yhtiölle sen kolmannelle liikennevakuutuksen nojalla suorittama korvaus valopylvään korjauskustannuksista. Korkein oikeus…

https://asianajajaliitto.fi/2023/08/valopylvaaseen-tormaaminen-ei-perustanut-vakuutusyhtiolle-regressioikeutta-vaikka-15-vuotias-oli-ottanut-auton-luvatta-kayttoonsa/
15.11.2022 Oikeusuutiset

Kumotun tieliikennelain nojalla annettua asetusta voitiin soveltaa ja sen mukaisesti korottaa tuomittua sakkorangaistusta 50 eurolla

KKO:2022:64 Liikennerikos – Liikenneturvallisuuden vaarantaminen – Rangaistuksen määrääminen – Sakko – Sakon kokonaisrahamäärä Henkilöautoa kuljettanut A oli tuomittu liikenneturvallisuuden vaarantamisesta 25 rahamäärältään 6 euron päiväsakon sakkorangaistukseen eli maksamaan sakkoa 150 euroa. Hovioikeus hylkäsi vaatimuksen sakon kokonaisrahamäärän korottamisesta 200 euroksi sillä perusteella, että päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen 7 §:n 1 momenttia…

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/kumotun-tieliikennelain-nojalla-annettua-asetusta-voitiin-soveltaa-ja-sen-mukaisesti-korottaa-tuomittua-sakkorangaistusta-50-eurolla/
14.2.2022 Oikeusuutiset

Jatkokäsittelylupa olisi tullut myöntää liikennerikosasiassa; huolellisuusvelvollisuuden rikkominen ei yksistään törkeää liikenneturvallisuuden vaarantamista

KKO:2022:6 Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Muutosperuste – Painava syy – Liikenneturvallisuuden vaarantaminen – Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen Tekoaikaan 16-vuotias A oli kuljettanut kevytmoottoripyörää yöaikaan keula ylös nostettuna ja törmännyt risteyksessä hänen eteensä ajaneeseen henkilöautoon, jonka kuljettajalla oli väistämisvelvollisuus. Käräjäoikeus oli lukenut A:n syyksi törkeän liikenneturvallisuuden vaarantamisen nuorena henkilönä. Hovioikeus ei ollut…

https://asianajajaliitto.fi/2022/02/jatkokasittelylupa-olisi-tullut-myontaa-liikennerikosasiassa-huolellisuusvelvollisuuden-rikkominen-ei-yksinaan-torkeaa-liikenneturvallisuuden-vaarantamista/
4.10.2021 Oikeusuutiset

Päiväsakon rahamäärästä annettua asetusta voitiin soveltaa vaikka siinä viitattiin kumottuun vanhaan tieliikennelakiin

I-SHO:2021:7 Liikenneturvallisuuden vaarantaminen – Rangaistuksen määrääminen – Sakko Käräjäoikeus on tuominnut A:n uuden tieliikennelain (729/2018) voimassaoloaikana tehdystä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sakon kokonaisrahamäärää 98 euroa (14 päiväsakkoa à 7 euroa) 72 eurolla korottaen tieliikennelain (729/2018) 165 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetun suurimman sallitun nopeuden ylityksestä määrättävän 170 euron liikennevirhemaksun suuruiseksi. Syyttäjä…

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/paivasakon-rahamaarasta-annettua-asetusta-voitiin-soveltaa-vaikka-siina-viitattiin-kumottuun-vanhaan-tieliikennelakiin/
28.9.2021 Oikeusuutiset

KKO: Liikekeskuksen pysäköintialueella oikealta tulevalla oli etuajo-oikeus ja vasemmalta tuleva väistää

KKO:2021:70 Liikennerikos – Liikenneturvallisuuden vaarantaminen – Tieliikenne – Väistämisvelvollisuus A oli tulossa henkilöautolla kauppakeskuksen pysäköintipaikan pysäköintiruutuihin johtavalta tieltä pysäköintipaikan sisäiselle kokoojaväylälle. A:n kuljettama henkilöauto törmäsi risteysalueella kokoojaväylää vasemmalta tulleen B:n kuljettaman henkilöauton oikeaan kylkeen. Risteyksessä väistämisvelvollisuutta ei ollut osoitettu liikennemerkillä. Korkeimman oikeuden ratkaisusta tarkemmin ilmenevin perustein A:n ja B:n käyttämien…

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/kko-liikekeskuksen-pysakointialueella-oikealta-tulevalla-oli-etuajo-oikeus-ja-vasemmalta-tuleva-vaistaa/
9.9.2021 Oikeusuutiset

I-SHO: Tieliikennelain 3 §:n 1 momentin yleisen huolellisuussäännöksen rikkominen ei ole voimassa olevan lain mukaan rangaistavaa liikennerikkomuksena

I-SHO:2021:5 Liikenneturvallisuuden vaarantaminen – Liikennerikkomus – Tieliikennelainsäädännön soveltaminen A oli 8.1.2020 kuljettaessaan henkilöautoa yleisesti liikenteeseen käytettävällä pysäköintialueella menettänyt ajoneuvonsa hallinnan ja törmännyt pysäköitynä olleeseen henkilöautoon sillä seurauksella, että ajoneuvoihin oli tullut vaurioita. Käräjäoikeus oli tuominnut A:n liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sakkorangaistukseen. Hovioikeus katsoi jääneen näyttämättä, että A:n menettely olisi ollut omiaan aiheuttamaan…

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/i-sho-tieliikennelain-3-%c2%a7n-1-momentin-yleisen-huolellisuussaannoksen-rikkominen-ei-ole-voimassa-olevan-lain-mukaan-rangaistavaa-liikennerikkomuksena/
23.6.2021 Oikeusuutiset

Ajo 101 km/h nopeusrajoituksen ollessa 80 km/h oli liikenneturvallisuuden vaarantamista

I-SHO:2021:2 Liikenneturvallisuuden vaarantaminen – Sakko – Sakkomääräys A oli saanut sakkomääräyksen automaattisen nopeudenvalvontalaitteen mittaamasta ylinopeudesta risteyksessä, jossa suurin sallittu ajonopeus oli ollut 80 km/h. A:n kuljettamalle ajoneuvolle oli mitattu ajonopeus 101 km/h suurimman sallitun ajonopeuden ylityksen ollessa 21 km/h. Käräjäoikeus oli A:n vaatimuksesta poistanut A:lle annetun sakkomääräyksen. Hovioikeus totesi, että…

https://asianajajaliitto.fi/2021/06/ajo-101-km-h-nopeusrajoitusken-ollessa-80-km-h-oli-liikenneturvallisuuden-vaarantamista/
9.11.2020 Oikeusuutiset

RHO: Tuomitun vangitsemista lievemmät pakkokeinot eivät tulleet kyseeseen

RHO:2020:1 Tutkinta-aresti – tehostettu matkustuskielto ja matkustuskielto A:n syyksi on käräjäoikeudessa luettu pahoinpitely, törkeä ryöstö, törkeä kotirauhan rikkominen, törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, vammantuottamus, kolme ampuma-aserikosta, huumausaineen käyttörikos, kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta ja rattijuopumus, ja hänet on tuomittu teoista 4 vuoden 7 kuukauden vankeusrangaistukseen. Käräjäoikeus on määrännyt A:n pidettäväksi edelleen vangittuna pakkokeinolain 2…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/rho-tuomitun-vangitsemista-lievemmat-pakkokeinot-eivat-tulleet-kyseeseen/
3.7.2020 Oikeusuutiset

KKO: Rikoksen tehneen nuoruudella voi olla merkitystä arvioitaessa rangaistuslajin valintaa sakon ja ehdollisen vankeuden välillä

KKO:2020:55 Liikennerikos – Liikenneturvallisuuden vaarantaminen – Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen – Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuslajin valinta – Sakko – Ehdollinen vankeus Tekohetkellä 18-vuotias A oli syyllistynyt törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen kuljettamalla henkilöautoa noin 500 metrin matkan 190 kilometrin tuntinopeudella yleisellä tiellä, jolla nopeusrajoitus oli ollut 80 kilometriä tunnissa. Olosuhteet tekopaikalla olivat olleet…

https://asianajajaliitto.fi/2020/07/kko-rikoksen-tehneen-nuoruudella-voi-olla-merkitysta-arvioitaessa-rangaistuslajin-valintaa-sakon-ja-ehdollisen-vankeuden-valilla/
3.3.2020 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta

KKO:2020:22 Liikennerikos – Liikenneturvallisuuden vaarantaminen – Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen A oli kuljettaessaan pakettiautoa tarkoituksenaan ylittää risteävä tie laiminlyönyt noudattaa risteyksessä väistämisvelvollisuutta osoittavaa liikennemerkkiä ja törmännyt etuajo-oikeutettua tietä ajaneeseen kevytmoottoripyörään seurauksin, että sen kuljettaja oli kuollut. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että A oli syyllistynyt törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen.   KKO:2020:22

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/ennakkopaatos-torkeasta-liikenneturvallisuuden-vaarantamisesta/