KKO: Liikekeskuksen pysäköintialueella oikealta tulevalla oli etuajo-oikeus ja vasemmalta tuleva väistää

28.9.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2021:70 Liikennerikos – Liikenneturvallisuuden vaarantaminen – Tieliikenne – Väistämisvelvollisuus

A oli tulossa henkilöautolla kauppakeskuksen pysäköintipaikan pysäköintiruutuihin johtavalta tieltä pysäköintipaikan sisäiselle kokoojaväylälle. A:n kuljettama henkilöauto törmäsi risteysalueella kokoojaväylää vasemmalta tulleen B:n kuljettaman henkilöauton oikeaan kylkeen. Risteyksessä väistämisvelvollisuutta ei ollut osoitettu liikennemerkillä.

Korkeimman oikeuden ratkaisusta tarkemmin ilmenevin perustein A:n ja B:n käyttämien teiden ei katsottu olleen ilmeisen eriarvoisia. Näin ollen väistämisvelvollisuutta tuli arvioida tieliikennelain (267/1981) 14 §:n 1 momentin pääsäännön mukaisesti, eikä A ollut risteyksessä väistämisvelvollinen. A oli kuitenkin jättänyt noudattamatta häneltä vaadittavaa erityistä varovaisuutta lähestyessään risteystä liikenneolosuhteisiin nähden liian suurella nopeudella ja syyllistynyt siten liikenneturvallisuuden vaarantamiseen. Ks. KKO:1989:46

KKO:2021:70

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Tommi
10 kuukautta sitten

Poliisi muistuttaa kuljettajia väistämään oikealta tulevaa, elleivät liikennemerkit ohjaa toimimaan toisin. Kai se P-liikennemerkki myös ohjaa ja sen sijainnilla on myös vaikutus tilanteeseen? Jos alueelle tultaessa ei ole P-liikennemerkkiä, vaan ne löytyvät vasta alueen sisältä, niin välissä olevat väylät ovat eriarvoisessa asemassa P-liikennemerkin takaa tuleviin nähden?