Ajo 101 km/h nopeusrajoituksen ollessa 80 km/h oli liikenneturvallisuuden vaarantamista

23.6.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

I-SHO:2021:2 Liikenneturvallisuuden vaarantaminen – Sakko – Sakkomääräys

A oli saanut sakkomääräyksen automaattisen nopeudenvalvontalaitteen mittaamasta ylinopeudesta risteyksessä, jossa suurin sallittu ajonopeus oli ollut 80 km/h. A:n kuljettamalle ajoneuvolle oli mitattu ajonopeus 101 km/h suurimman sallitun ajonopeuden ylityksen ollessa 21 km/h. Käräjäoikeus oli A:n vaatimuksesta poistanut A:lle annetun sakkomääräyksen.

Hovioikeus totesi, että aiemmin voimassa olleen tieliikennelain (267/1981) 103 §:stä tai siihen liittyvistä lain esitöistä ei ilmene yksiselitteisesti, miten säännöstä oli sovellettava ja mikä oli sen suhde rikoslain 23 luvun 1 §:ssä säädettyyn liikenneturvallisuuden vaarantamiseen. Ennen tieliikennelain uudistamista 1.6.2020 oikeuskäytännössä teot, joissa nopeuden ylitys on ollut yli 20 km/h oli olosuhteista riippuen arvioitu joko liikennerikkomuksina tai liikenneturvallisuuden vaarantamisina. Hovioikeus katsoi, että tieliikennelain uudistamiseen liittyvästä lakivaliokunnan lausunnosta (LaVL 9/2018 vp) ilmenevällä soveltamisohjeella on merkitystä lähinnä vain tieliikennelain soveltamisessa ja ettei sillä ole voitu muuttaa sitovasti rikoslain 23 luvun 1 §:n liikenneturvallisuuden vaarantamista koskevaa soveltamiskäytäntöä. Asiassa oli tämän vuoksi arvioitava erikseen, täyttikö A:n menettely rikoslain 23 luvun 1 §:n mukaisen liikenneturvallisuuden vaarantamisen tunnusmerkistön.

A:n menettelyn osalta hovioikeus totesi, että A:n ajo oli tapahtunut päiväaikaan risteysalueella ja että valtatiellä oli A:n itsensäkin kertomana ollut muuta liikennettä. Lisäksi A:n ylinopeus oli ollut tuntuva. Hovioikeus katsoi, että A:n teko oli ollut kokonaisuutena arvioiden omiaan aiheuttamaan vähäistä suurempaa vaaraa muiden tienkäyttäjien turvallisuudelle ja että hän oli syyllistynyt liikenneturvallisuuden vaarantamiseen.

I-SHO:2021:2

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments