Generic filters
Exact matches only
26.9.2023 Oikeusuutiset

KKO äänesti voidaanko autolla Kolera-altaaseen ajosta määrätty sakko purkaa, jotta kuljettajaa voitaisiin syyttää matkustajiin kohdistuneesta henkirikoksen yrityksestä

KKO:2023:65 Ylimääräinen muutoksenhaku – Tuomion purkaminen rikosasiassa – Tuomion purkaminen syytetyn vahingoksi – Sakko – Sakkomääräys Poliisi oli lainvoimaisella sakkomääräyksellä määrännyt A:lle sakkorangaistuksen liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kun tämä oli ajanut autollaan mereen. Syyttäjä vaati sakkomääräyksen purkamista katsoen, että uudessa esitutkinnassa oli käynyt ilmi, että kysymys oli auton matkustajiin kohdistuneesta henkirikoksen yrityksestä,…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/kko-aanesti-voidaanko-autolla-kolera-altaaseen-ajosta-maaratty-sakko-purkaa-jotta-kuljettajaa-voitaisiin-syyttaa-matkustajiin-kohdistuvasta-henkirikoksen-yrityksesta/
23.6.2021 Oikeusuutiset

Ajo 101 km/h nopeusrajoituksen ollessa 80 km/h oli liikenneturvallisuuden vaarantamista

I-SHO:2021:2 Liikenneturvallisuuden vaarantaminen – Sakko – Sakkomääräys A oli saanut sakkomääräyksen automaattisen nopeudenvalvontalaitteen mittaamasta ylinopeudesta risteyksessä, jossa suurin sallittu ajonopeus oli ollut 80 km/h. A:n kuljettamalle ajoneuvolle oli mitattu ajonopeus 101 km/h suurimman sallitun ajonopeuden ylityksen ollessa 21 km/h. Käräjäoikeus oli A:n vaatimuksesta poistanut A:lle annetun sakkomääräyksen. Hovioikeus totesi, että…

https://asianajajaliitto.fi/2021/06/ajo-101-km-h-nopeusrajoitusken-ollessa-80-km-h-oli-liikenneturvallisuuden-vaarantamista/
27.9.2019 Oikeusuutiset

Vankeusrangaistuksia tuomittiin 4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2018 vankeusrangaistuksia tuomittiin 4,4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Yhteensä vankeusrangaistuksia tuomittiin 20 008. Vuodesta 2004 asti jatkunut vankeusrangaistusten määrän lasku pysähtyi vuoteen 2018. Vankeusrangaistuksista 28 prosenttia oli tuomioita, joita suoritettiin vankilassa. 64 prosenttia vankeusrangaistuksista oli ehdollisia. Ehdottomia vankeusrangaistuksia tuomittiin 5 566 vuonna 2018. Näistä 11 oli elinkautisia…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/vankeusrangaistuksia-tuomittiin-4-prosenttia-enemman-kuin-vuotta-aiemmin/
6.11.2018 Oikeusuutiset

Poliisilaitos voi hakea sakkomääräyksen purkamista sakotetun eduksi

KKO:2018:73 Sakko – Sakkomääräys Ylimääräinen muutoksenhaku – Tuomion purkaminen rikosasiassa – Puhevalta Poliisilaitoksen poliisilakimiehen ja poliisiylitarkastajan allekirjoittamassa hakemuksessa pyydettiin sanotun poliisilaitoksen poliisimiehen antaman lainvoimaisen sakkomääräyksen purkamista sakotetun eduksi. Korkein oikeus katsoi ratkaisustaan ilmenevillä perusteilla, että oikeus hakea sakkomääräyksen purkua oli sen antaneen poliisimiehen ohella poliisilaitoksella, jossa poliisimies on ratkaisun tehdessään…

https://asianajajaliitto.fi/2018/11/poliisilaitos-voi-hakea-sakkomaarayksen-purkamista-sakotetun-eduksi/
9.4.2018 Oikeusuutiset

Rikesakkomääräyksen hyväksynyt ei saanut valittaa sakosta näyttöperusteella

KKO:2018:29 Rikesakko – Rikesakkomääräys Muutoksenhaku – Muutoksenhakuoikeus Ennakkopäätösvalitus Poliisi oli antanut A:lle rikesakkomääräyksen, jonka mukaan A oli syyllistynyt järjestysrikkomukseen pitämällä koiraansa irrallaan taajama-alueella. Rikesakkomääräyksen mukaan A oli tunnustanut teon, luopunut oikeudestaan suulliseen käsittelyyn, suostunut sakkomenettelyyn ja hyväksynyt seuraamuksen. A valitti rikesakkomääräyksestä sillä perusteella, että hän ei ollut pitänyt koiraansa irrallaan…

https://asianajajaliitto.fi/2018/04/rikesakkomaarayksen-hyvaksynyt-ei-saanut-valittaa-sakosta-nayttoperusteella/
9.4.2018 Oikeusuutiset

Sakkomääyksen hyväksynyt sai valittaa sakosta väärän lainsoveltamisen perusteella

KKO:2018:27 Sakko – Sakkomääräys Muutoksenhaku – Muutoksenhakuoikeus Ennakkopäätösvalitus Tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen Poliisi oli antanut A:lle sakkomääräyksen tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkomisesta katsottuaan A:n ajoneuvon kuljettajana jättäneen käyttämättä pakolliseksi määrättyä ajopiirturia. Sakkomääräyksen mukaan A oli tunnustanut teon, hyväksynyt seuraamuksen, suostunut summaariseen menettelyyn sekä luopunut oikeudestaan suulliseen käsittelyyn. A valitti sakkomääräyksestä sillä perusteella, että…

https://asianajajaliitto.fi/2018/04/sakkomaayksen-hyvaksynyt-sai-valittaa-sakosta-vaaran-lainsoveltamisen-perusteella/
8.6.2017 Oikeusuutiset

Purkuasian kuluja ei korvattu kun säännönmukainen oikeussuojakeino oli laiminlyöty

KKO:2017:35 Oikeudenkäyntikulut – Valtion korvausvastuu Ylimääräinen muutoksenhaku Rikesakkoon tuomittu ei ollut vastustanut hänelle määrättyä rikesakkomääräystä. Tuomitun hakemuksesta rikesakkomääräys purettiin. Hänen laiminlyöntiään vastustaa tiedoksi saamaansa rikesakkomääräystä pidettiin sellaisena erityisenä syynä, jonka johdosta valtiota ei velvoitettu korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulujaan. KKO:2017:35

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/purkuasian-kuluja-ei-korvattu-kun-saannonmukainen-oikeussuojakeino-oli-laiminlyoty/
18.11.2016 Oikeusuutiset

Uusi sakkomenettely käyttöön joulukuun alusta

Syyttäjät eivät enää vahvista poliisin kirjoittamia sakkoja eräissä tavallisimmissa rikkomuksissa Tasavallan presidentin on tarkoitus perjantaina 18. marraskuuta vahvistaa laki, jonka mukaan sakkomenettely otetaan käyttöön 1.12.2016. Uudistukseen liittyvä lainsäädäntö on hyväksytty jo vuonna 2010, mutta sen voimaanpanoa lykättiin odottamaan poliisin asianhallintajärjestelmien uudistamista.Sakkomenettelyn uudistamisella karsitaan syyttäjien suureksi paisunutta työmäärää, jotta he voivat…

https://asianajajaliitto.fi/2016/11/uusi-sakkomenettely-kayttoon-joulukuun-alusta/