Poliisilaitos voi hakea sakkomääräyksen purkamista sakotetun eduksi

6.11.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2018:73

Sakko – Sakkomääräys
Ylimääräinen muutoksenhaku – Tuomion purkaminen rikosasiassa – Puhevalta

Poliisilaitoksen poliisilakimiehen ja
poliisiylitarkastajan allekirjoittamassa hakemuksessa pyydettiin sanotun
poliisilaitoksen poliisimiehen antaman lainvoimaisen sakkomääräyksen
purkamista sakotetun eduksi. Korkein oikeus katsoi ratkaisustaan
ilmenevillä perusteilla, että oikeus hakea sakkomääräyksen purkua oli
sen antaneen poliisimiehen ohella poliisilaitoksella, jossa poliisimies
on ratkaisun tehdessään toiminut.