Sakkomääyksen hyväksynyt sai valittaa sakosta väärän lainsoveltamisen perusteella

9.4.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2018:27

Sakko – Sakkomääräys
Muutoksenhaku – Muutoksenhakuoikeus
Ennakkopäätösvalitus
Tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen

Poliisi oli antanut A:lle
sakkomääräyksen tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkomisesta
katsottuaan A:n ajoneuvon kuljettajana jättäneen käyttämättä
pakolliseksi määrättyä ajopiirturia. Sakkomääräyksen mukaan A oli
tunnustanut teon, hyväksynyt seuraamuksen, suostunut summaariseen
menettelyyn sekä luopunut oikeudestaan suulliseen käsittelyyn.

A
valitti sakkomääräyksestä sillä perusteella, että hänellä ei ollut ollut
velvollisuutta käyttää ajopiirturia kysymyksessä olleessa ajossa.
Korkein oikeus katsoi valituksessa esitetyn väitteeksi sakkomääräyksen
perustumisesta väärään lain soveltamiseen, minkä vuoksi A:lla oli oikeus
valittaa määräyksestä. Vrt. KKO:2018:29

Korkeimman oikeuden
ratkaisusta ilmenevillä perusteilla A:lla katsottiin olleen velvollisuus
käyttää ajopiirturia. Käräjäoikeuden päätös kumottiin ja sakkomääräys
jätettiin voimaan.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments