Generic filters
Exact matches only
30.10.2023 Oikeusuutiset

Matkustajilla on oikeus korvaukseen, vaikka heille on ilmoitettu lennolle pääsyn epäämisestä vähintään kaksi viikkoa ennen aikataulun mukaista lähtöaikaa

Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-238/22 | LATAM Airlines Group Jo ennakolta tapahtunut lennolle pääsyn epääminen: matkustajilla on oikeus korvaukseen, vaikka he eivät olekaan ilmoittautuneet lähtöselvitykseen ja vaikka heille on ilmoitettu tästä lennolle pääsyn epäämisestä vähintään kaksi viikkoa ennen aikataulun mukaista lähtöaikaa Kun matkustaja ei onnistunut rekisteröitymään Frankfurt am Mainista Madridiin…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/matkustajilla-on-oikeus-korvaukseen-vaikka-heille-on-ilmoitettu-lennolle-paasyn-epaamisesta-vahintaan-kaksi-viikkoa-ennen-aikataulun-mukaista-lahtoaikaa/
30.12.2021 Oikeusuutiset

Jos lennon lähtöä aikaistetaan yli tunnilla, matkustajalla on samat oikeudet kuin lennon peruuntuessa

A flight must be regarded as having been ‘cancelled’ in the case where the operating air carrier brings it forward by more than one hour In the case of a reservation for a particular flight, a claim for compensation may possibly be brought against the operating air carrier even if…

https://asianajajaliitto.fi/2021/12/jos-lennon-lahtoa-aikaistetaan-yli-tunnilla-matkustajalla-on-samat-oikeudet-kuin-lennon-peruuntuessa/
22.12.2021 Oikeusuutiset

KHO: Hinnanalennus voi olla yhdenvertaisuuslain mukaisten kohtuullisten mukautusten toteuttamistapa

KHO:2021:189 Yhdenvertaisuuslaki – Vammaisyleissopimus – Syrjintä – Liikuntavammainen henkilö – Oikeus yhdenvertaiseen kohteluun – Kohtuullisten mukautusten velvoite ‒ Lentoliikenteen harjoittaminen – Riittävän tilavan istuinpaikan järjestäminen – Hinnanalennus Asiassa oli kysymys lentoliikenteen harjoittajan velvollisuudesta yhdenvertaisuuslaissa ja vammaisyleissopimuksessa tarkoitettuihin kohtuullisiin mukautuksiin. Vammainen henkilö, jonka polvi oli leikkauksessa jäykistetty, oli joutunut ostamaan kolme…

https://asianajajaliitto.fi/2021/12/kho-hinnanalennus-voi-olla-yhdenvertaisuuslain-mukaisten-kohtuullisten-mukautusten-toteuttamistapa/
27.9.2021 Oikeusuutiset

Oikeutta korvaukseen lennon peruuttamisesta ei ollut menetetty ajan kulumisen perusteella koska lentoyhtiö ei ollut täyttänyt tiedonantovelvollisuuttaan

KKO:2021:69 Lentomatkustajan oikeudet – Lennon peruuttaminen – Reklamaatio – Euroopan unionin oikeus Lentoyhtiön lento oli peruutettu, ja matkustajat olivat saapuneet korvaavalla lennolla määränpäähän yli vuorokauden viivästyneinä. Matkustajat vaativat noin kahden vuoden kahden kuukauden kuluttua lennon peruuntumisesta lentoyhtiöltä vakiokorvausta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/2004 nojalla. Korkeimman oikeuden ratkaisusta…

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/oikeutta-korvaukseen-lennon-peruuttamisesta-ei-ollut-menetetty-ajan-kulumisen-perusteella-koska-lentoyhtio-ei-ollut-tayttanyt-tiedonantovelvollisuuttaan/
15.3.2020 Oikeusuutiset

EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisu Helsingin hovioikeuden tekemään pyyntöön uudelleenreititetyn lennon viivästymiseen liittyen

Lentomatkustajalla, joka on saanut korvauksen lennon peruuttamisen vuoksi ja suostunut matkustamaan toisella lennolla, on oikeus korvaukseen uudelleenreititetyn lennon viivästymisen vuoksi Lennon on pitänyt viivästyä korvaukseen oikeuttavan tuntimäärän ja uudelleenreititetyn lennon lentoliikenteen harjoittajan on oltava sama kuin peruutetun lennon lentoliikenteen harjoittajan. Matkustajat varasivat Finnairilta suoran lennon Helsingistä (Suomi) Singaporeen. Kyseinen lento,…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/eu-tuomioistuimen-ennakkoratkaisu-helsingin-hovioikeuden-tekemaan-pyyntoon-uudelleenreititetyn-lennon-viivastymiseen-liittyen/
8.4.2019 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio lentoliikennettä koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Lentoliikenne – Asetus (EY) N:o 261/2004 – 5 artiklan 3 kohta – Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettava korvaus – Soveltamisala – Vapautuminen korvausvelvollisuudesta – Poikkeuksellisten olosuhteiden käsite – Lentokoneen renkaan vaurioituminen lentoaseman kiitotiellä olleen vieraan esineen vuoksi Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt…

https://asianajajaliitto.fi/2019/04/eun-tuomioistuimen-tuomio-lentoliikennetta-koskevassa-asiassa-8/
23.11.2018 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus lentoliikennettä koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Lentoliikenne – Asetus (EY) N:o 261/2004 – Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettava korvaus – Oikeus korvaukseen – Vapautus – Poikkeuksellisten olosuhteiden käsite – Vieraan esineen aiheuttama vaurio (FOD, foreign object damage) – Lentokoneen renkaan vaurioituminen lähtö- tai laskukiitotiellä olleen ruuvin…

https://asianajajaliitto.fi/2018/11/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-lentoliikennetta-koskevassa-asiassa/
15.11.2018 Oikeusuutiset

Eu:n tuomioistuimen tuomio lentoliikennettä koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Asetus (EY) N:o 1008/2008 – 2 artiklan 18 alakohta – 23 artiklan 1 kohta – Kuljetus – Lentoliikenteen harjoittamisen yhteiset säännöt Euroopan unionissa – Tiedottaminen – Lopullisen hinnan ilmoittaminen – Lentohinnan sisällyttäminen lopulliseen hintaan – Velvollisuus ilmoittaa lentohinnat euroina tai paikallisessa valuutassa – Merkityksellisen paikallisen valuutan valinta –…

https://asianajajaliitto.fi/2018/11/eun-tuomioistuimen-tuomio-lentoliikennetta-koskevassa-asiassa-9/
1.6.2018 Oikeusuutiset

Eu:n tuomioistuimen tuomio lentoliikennettä koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Lentoliikenne – Asetus (EY) N:o 261/2004 – 3 artiklan 1 kohta – Soveltamisala – Suoraan toisiinsa liittyvien lentojen käsite – Jäsenvaltion alueella sijaitsevalta lentoasemalta lähtevä lento, joka sisältää liittymälennon kolmannen valtion alueella sijaitsevalla lentoasemalla ja jonka lopullisena määräpaikkana on kyseisen kolmannen valtion toinen lentoasema Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt Landgericht…

https://asianajajaliitto.fi/2018/06/eun-tuomioistuimen-tuomio-lentoliikennetta-koskevassa-asiassa-3/
23.12.2015 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio verotusta koskevassa asiassa

Arvonlisävero – Verotettava tapahtuma ja verosaatavan syntyminen – Lentoliikenne – Ostettu mutta käyttämättä jäänyt lippu – Kuljetuspalvelun suorittaminen – Lipun luovuttaminen – Veron suorittamisajankohta Ennakkoratkaisupyynnöt yhdistetyissä asioissa Air France-KLM, aiemmin Air France (C-250/14) ja Hop!-Brit Air SAS, aiemmin Brit Air (C-289/14) oli tehnyt Conseil d’État (ylin hallintotuomioistuin, Ranska) Ennakkoratkaisupyynnöt koskevat…

https://asianajajaliitto.fi/2015/12/eun-tuomioistuimen-tuomio-verotusta-koskevassa-asiassa-3/