Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
17.1.2022 Oikeusuutiset

Nikotiininuuskan maahantuonti rangaistiin lääkerikoksena – ei salakuljetuksena

THO:2021:9 Salakuljetus – Lääkerikos – Lääkerikkomus – Rangaistuksen mittaaminen – Nikotiininuuska Käräjäoikeus oli tuominnut vastaajan salakuljetuksesta 48 päiväsakon sakkorangaistukseen nikotiinia sisältäneiden valmisteiden maahantuonnista. Hovioikeus totesi vastaajan syyllistyneen lääkerikokseen, josta oli tuomittava 25 päiväsakon sakkorangaistus. THO:2021:9

https://asianajajaliitto.fi/2022/01/nikotiininuuskan-maahantuonti-rangaistiin-laakerikoksena-ei-salakuljetuksena/
22.10.2021 Oikeusuutiset

Tulli ei ole voinut pitää Kannaway-hamppuöljyä lääkkeenä sillä perusteella, että sen on selvitetty sisältävän lääkeaineeksi luokiteltua ainetta – puuttui lääkeluokituspäätös

KHO:2021:146 Lääkelaki – Tullin suorittama valvonta – Tavaran haltuunotto – Lääkkeen maahantuonti – Lääkeluokittelu – Hamppuöljy – Kannabidioli Tulli oli ottanut tullilain 11 §:n nojalla haltuun A:lle Puolasta lähetetyn Kannaway Hemp Oil CBD 1 000 mg -nimisen tuotteen lääkelain 19 §:n ja lääkevalmisteiden henkilökohtaisesta tuonnista Suomeen annetun asetuksen 3 ja…

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/tulli-ei-ole-valvoessaan-voinut-pitaa-kannaway-hamppuoljya-laakkeena-silla-perusteella-etta-sen-on-selvitetty-sisaltavan-laakeaineeksi-luokiteltua-ainetta-puuttui-laakeluokituspaatos/
15.9.2021 Oikeusuutiset

Lääkeaineen salakuljetuksesta voitiin tuomita, vaikka syytteessä ei mainittu teon jääneen yritykseksi tullin takavarikoitua aineen

Hel­HO:2021:7 Salakuljetus – Syyte – syytesidonnaisuus – Lääkeaine Kysymys salakuljetuksen tunnusmerkistötekijän ”tuo maahan” tulkinnasta ja salakuljetusrikoksen täyttymisestä. Hovioikeus toteaa, että syytteen teonkuvauksessa on mainittu lääkeaineen luvaton maahan tuominen eli kuvattu yleiskielisesti se historiallinen tapahtumainkulku, joka on olennainen salakuljetusta koskevan rangaistussäännöksen soveltamisen kannalta riippumatta siitä, onko tekoa lopulta arvioitava täyttyneenä maahantuontina…

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/laakeaineen-salakuljetuksesta-voitiin-tuomita-vaikka-syytteessa-ei-mainittu-teon-jaaneen-yritykseksi-tullin-takavarikoitua-aineen/
24.11.2020 Oikeusuutiset

Hampun kasvatus ei ollut huumausaine- tai lääkerikos

I-SHO:2020:4 Huumausainerikos – Lääkerikos  – Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate – Oikeudenkäyntikulut Hamppua kasvattanutta A:ta vastaan ajettu syyte huumausainerikoksesta hylättiin, koska A:n ei ollut näytetty kasvattaneen hamppua huumausaineena käytettäväksi vaan uuden siemenlajikkeen jalostamiseksi kaupalliseen tarkoitukseen. Asiassa esitetty näyttö ei myöskään osoittanut, että A:n tarkoituksena olisi ollut käyttää lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (FIMEA) lääkelain…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/hampun-kasvatus-ei-ollut-huumausaine-tai-laakerikos/
27.2.2020 Oikeusuutiset

Tuomioistuimille annettaville lääketieteellisille asiantuntijalausunnoille erillisrahoitus

Apulaisoikeuskansleri on tyytyväinen viimein toteutettuun lainmuutokseen ja rahoitusratkaisuun, joka luo pysyvän järjestelmän tuomioistuinten tarvitsemien lääketieteellisten asiantuntijalausuntojen antamiseen. Tammikuun alusta 2020 voimaan tulleen lain mukaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin vastattavaksi määrätylle tehtävälle on osoitettu erillisrahoitus valtion talousarviossa. Apulaisoikeuskansleri tulee seuraamaan järjestelmän toimivuutta tuomioistuimiin ja viranomaisiin kohdistuvassa laillisuusvalvonnassaan. Aiemmin tuomioistuinten tarvitsemien lääketieteellisten asiantuntijalausuntojen laatimista…

https://asianajajaliitto.fi/2020/02/tuomioistuimille-annettaville-laaketieteellisille-asiantuntijalausunnoille-erillisrahoitus/
5.11.2019 Oikeusuutiset

Väärennetyksi paljastuneen lääkemääräyksen mukaista lääkettä apteekista noutanut syyllistyi väärennyksen yritykseen

KKO:2019:100 Väärennys – Rikoksen yritys – Satunnainen syy Tuntemattomaksi jäänyt henkilö oli lääkärinä esiintyen soittanut apteekkiin ja antanut lääkemääräyksen. Apteekin varmistaessa lääkemääräyksen oikeellisuutta oli ilmennyt, että kyseinen lääkäri ei ollut määrännyt lääkkeitä. Apteekissa lääkemääräykseen oli kirjattu sen olevan väärennös. A oli yrittänyt hakea apteekista lääkemääräyksen mukaiset lääkkeet siinä kuitenkaan onnistumatta.…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/vaarennetyksi-paljastuneen-laakemaarayksen-mukaista-laaketta-apteekista-noutanut-syyllistyi-vaarennyksen-yritykseen/
3.9.2019 Lausunnot

Lausunto HE:stä terveydenhuoltolain muuttamisesta; lääketieteellisten asiantuntijalausuntojen antaminen

Dnro 34/2019 Lausuntopyyntönne: STM049:00/2019; STM/2103/2019, 3.7.2019 HALLITUKSEN ESITYS TERVEYDENHUOLTOLAIN MUUTTAMISESTA; LÄÄKETIETEELLISTEN ASIANTUNTIJALAUSUNTOJEN ANTAMINEN Henkilövahinkojen korvaamista koskevissa riidoissa on usein keskeisenä kysymyksenä lääketieteellisen näytön arvioiminen ja sen perusteella tehtävät johtopäätökset. Kun Valvira lopetti vakuutuslääketieteellisten lausuntojen antamisen, lausuntoasioiden määrä oli vuosittain 100–150 asiaa sen oman ilmoituksen mukaan. Tämä lienee luotettavin arvio siitä,…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/lausunto-hesta-terveydenhuoltolain-muuttamisesta-laaketieteellisten-asiantuntijalausuntojen-antaminen/
22.8.2019 Oikeusuutiset

STM:ssä vireillä hanke, jolla turvataan lääketieteellisten asiantuntijalausuntojen saaminen tuomioistuimille

Korkein oikeus on 13.9.2018 esittänyt valtioneuvostolle, että se ryhtyisi lainsäädäntötoimeen lainsäädännön täydentämiseksi siten, että velvollisuudesta antaa korkeimmalle oikeudelle vakuutuslääketieteellisiä lausuntoja säädettäisiin laissa.   Sosiaali- ja terveysministeriö on 3.7.2019 pyytänyt lausuntoa luonnoksesta terveydenhuoltolain muuttamiseksi.   Korkeimman oikeuden lausunto STM:lle: Lausunto terveydenhuoltolain muuttamista koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta STM ei ole pyytänyt lakiluonnoksesta…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/stmssa-vireilla-hanke-jolla-turvataan-laaketieteellisten-asiantuntijalausuntojen-saaminen-tuomioistuimille/
15.5.2019 Oikeusuutiset

Oikeudellisessa syy-yhteysarvioinnissa otetaan huomioon muukin kuin lääketieteellinen selvitys

KKO:2019:43 Ammattitauti Tapaturmakorvaus – Syy-yhteys   A oli työskennellyt tiloissa, joissa oli todettu kosteusvaurioita. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla A:lla todetun astman ei katsottu todennäköisesti pääasiallisesti aiheutuneen altistumisesta kosteusvauriomikrobeille työpaikalla. A ei siten ollut astman johdosta oikeutettu korvaukseen ammattitaudin perusteella.     KKO:2019:43

https://asianajajaliitto.fi/2019/05/oikeudellisessa-syy-yhteysarvioinnissa-otetaan-huomioon-muukin-kuin-laaketiede/
11.1.2019 Oikeusuutiset

Maa- ja metsätalousministeriö: EU uudistaa säädöksiä eläinlääkkeistä ja lääkerehuista

Euroopan unioni uudistaa eläinlääkkeitä ja lääkerehuja koskevaa säädöstöä. Uudet, eläinlääkkeitä ja lääkerehuja koskevat asetukset tulevat voimaan 28.1.19. Niiden soveltaminen käytäntöön alkaa kolmen vuoden kuluttua eli vuonna 2022 Uusi eläinlääkeasetus kumoaa vanhan direktiivin (2001/82/EY). Asetuksen myötä eläinlääkkeiden lainsäädännöllistä viitekehystä on muutettu tarkoituksenmukaisemmaksi, innovaatioita kannustavammaksi ja eläinlääkkeiden saatavuutta parantavaksi. Asetuksen erityisenä tavoitteena…

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/maa-ja-metsatalousministerio-eu-uudistaa-saadoksia-elainlaakkeista-ja-laakerehuista/