Tulli ei ole voinut pitää Kannaway-hamppuöljyä lääkkeenä sillä perusteella, että sen on selvitetty sisältävän lääkeaineeksi luokiteltua ainetta – puuttui lääkeluokituspäätös

22.10.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2021:146 Lääkelaki – Tullin suorittama valvonta – Tavaran haltuunotto – Lääkkeen maahantuonti – Lääkeluokittelu – Hamppuöljy – Kannabidioli

Tulli oli ottanut tullilain 11 §:n nojalla haltuun A:lle Puolasta lähetetyn Kannaway Hemp Oil CBD 1 000 mg -nimisen tuotteen lääkelain 19 §:n ja lääkevalmisteiden henkilökohtaisesta tuonnista Suomeen annetun asetuksen 3 ja 4 §:n perusteella. Haltuunottopäätöksen mukaan Tulli katsoi Kannaway-hamppuöljyn lääkkeeksi, koska tuotteen sisältämä kannabidioli oli Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean vahvistamassa lääkeluettelossa mainittu lääkeaine ja Tullin noin vuotta aikaisemmin Fimealta saaman tiedon mukaan kyseisestä lääkeainetta sisältävät valmisteet rinnastettiin reseptilääkkeisiin Suomessa. Asiassa oli ratkaistavana, oliko Tullilla ollut mainitsemillaan perusteilla oikeus ottaa kysymyksessä oleva tuote haltuun.

Korkein hallinto-oikeus totesi viitaten lääkkeen määrittelemistä koskeviin kansallisiin säännöksiin sekä unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöön, että kukin tuote oli määriteltävä lääkkeeksi tapauskohtaisesti toimivaltaisen viranomaisen tekemällä valituskelpoisella päätöksellä. Nyt kysymyksessä oleva Kannaway-hamppuöljy ei ollut lääkeluettelossa mainittu lääkeaine eikä Tulli ollut asiassa esittänyt tai edes väittänyt, että Kannaway-hamppuöljystä tai sitä vastaavasta tuotteesta olisi tehty lääkeluokittelupäätös. Asiassa annettuja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean lausuntoja ei ollut pidettävä tällaisena päätöksenä.

Koska Tullin haltuunottopäätös oli kohdistunut tuotteeseen, jota ei ollut luokiteltu lääkkeeksi, tuotteen haltuunotolle ei ollut päätöksessä mainittuja lääkelainsäädännöstä johtuvia perusteita. Hallinto-oikeuden ja Tullin päätökset kumottiin.

KHO:2021:146

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments