Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
13.12.2022 Nimitysuutiset

Kehitysvammaisen asioita hoitanut veli tuomittiin törkeästä kavalluksesta erityisen vastuullsien aseman perusteella

KKO:2022:76 Kavallus – Törkeä kavallus Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla A:n katsottiin ryhtyneen toimimaan erityisen vastuullisessa asemassa, kun hän oli ottanut hoitaakseen kehitysvammaisen veljensä raha-asiat. A:n katsottiin syyllistyneen törkeään kavallukseen, kun hän oli erityisen vastuullisessa asemassa käyttänyt hyväkseen merkittävän määrän veljensä varoja ja teko oli myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. KKO:2022:76

https://asianajajaliitto.fi/2022/12/kehitysvammaisen-asioita-hoitanut-veli-tuomittiin-torkeasta-kavalluksesta-erityisen-vastuullsien-aseman-perusteella/
5.7.2022 Oikeusuutiset

Kirpputorin ylläpitäjä tuomittiin kavaluksesta kun ei pystynyt tilittämään myyntejä

KKO:2022:46 Kavallus – Saatavan kavallus Kirpputorin liikkeenharjoittaja A oli jättänyt tilittämättä kuudelle asianomistajalle rahavarat, jotka hän oli saanut heidän tavaroidensa myymisestä kirpputorilla käyttäen varat liiketoiminnan muiden velkojen maksamiseen. Korkeimman oikeuden ratkaisusta tarkemmin ilmenevillä perusteilla A:n oli käyttäessään mainitut varat liiketoiminnan muiden velvoitteiden maksamiseen täytynyt pitää varsin todennäköisenä, että tämä johtaa…

https://asianajajaliitto.fi/2022/07/kirpputorin-yllapitaja-tuomittiin-kavaluksesta-kun-ei-pystynyt-tilittamaan-myynteja/
31.5.2021 Oikeusuutiset

Pelkkä laiminlyönti palauttaa vuokravakuus ei täyttänyt saatavan kavalluksen tunnusmerkistöä

KKO:2021:36 Kavallus – Saatavan kavallus A ei ollut palauttanut vuokralaisilleen B:lle ja C:lle vuokrasopimusten päättymisen jälkeen vuokralaisten A:n pankkitilille tallettamia vuokravakuusrahoja. Korkein oikeus katsoi, ettei yksin laiminlyönti palauttaa varoja täyttänyt rikoslain 28 luvun 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun saatavan kavalluksen tunnusmerkistöä. Kun asiassa ei ollut selvitetty, että vuokranantaja olisi oikeudettomasti…

https://asianajajaliitto.fi/2021/05/pelkka-laiminlyonti-palauttaa-vuokravakuus-ei-tayttanyt-tarkoitetun-saatavan-kavalluksen-tunnusmerkistoa/
7.10.2020 Oikeusuutiset

Petos toteutui kun epälojaali työntekijä laskutti työnantajan asiakkaita omalle yritykselleen, kyse myös luottamusaseman väärinkäytöstä

VaaHO:2020:6 Luottamusaseman väärinkäyttö – Törkeä petos – Kavallus – Yrityssalaisuuden rikkominen R oli toiminut U Oy:n huoltopäällikkönä ja tässä asemassa toisaalta jättänyt laskuttamatta U Oy:n asiakkaita ja toisaalta erehdyttänyt U Oy:n asiakkaita maksamaan U Oy:n laskuttamattomia huoltotöitä ja niihin liittyviä laitteita, tarvikkeita ja varaosia oman toiminimensä tilille. Laskuttamattomien U Oy:n…

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/petos-toteutui-kun-epalojaali-tyontekija-laskutti-tyonantajan-asiakkaita-omalle-yritykselleen-kyse-myos-luottamusaseman-vaarinkaytosta/
30.9.2020 Oikeusuutiset

Vapaa-ajalla tehty törkeä kavallus oli niin vakava työsuhteeseen liittyvä rikkomus, että työntekijä saatettiin irtisanoa ilman uudelleensijoittamisselvitystä

KKO:2020:74 Työsopimus – Työsopimuksen päättäminen – Työsopimuksen irtisanominen – Uudelleen sijoittaminen Kaupungin palveluksessa ollut taloussihteeri oli tuomittu ehdolliseen vankeusrangaistukseen vapaa-aikanaan tekemästään törkeästä kavalluksesta, johon hän oli syyllistynyt luottamusasemassa eräässä ammattiyhdistyksessä. Korkein oikeus katsoi, että taloussihteerin syyksi luettu menettely muodosti niin vakavan työsuhteeseen liittyvän rikkomuksen, että työnantajalta ei voitu kohtuudella edellyttää…

https://asianajajaliitto.fi/2020/09/vapaa-ajalla-tehty-torkea-kavallus-oli-niin-vakava-tyosuhteeseen-liittyva-rikomus-etta-tyontekija-saatettiin-iurtisanoa-ilman-uudelleensijoittamisselvitysta/
25.6.2020 Oikeusuutiset

Kavallusta koskeva syyte oli riittävä epätäsmällisyydestään huolimatta. Syytesidonnaisuutta ei rikottu.

KKO:2020:51  Syyte – Syytesidonnaisuus- Kavallus Syyttäjä oli vaatinut A:lle rangaistusta kavalluksesta, koska A oli anastanut hallussaan olevia varoja käyttämällä tilillään olevia B:n varoja omiin tarkoituksiinsa. Hovioikeus katsoi, että A:n tilillä olleet varat olivat muuttuneet siviilioikeudellisesti A:n omaisuudeksi ja luki A:n syyksi kavalluksen sillä perusteella, että A oli jättänyt tilittämättä B:lle…

https://asianajajaliitto.fi/2020/06/kavallusta-koskeva-syyte-oli-riittava-epatasmallisyydestaan-huolimatta-syytesidonnaisuutta-ei-rikottu/
10.4.2019 Oikeusuutiset

KKO: Kavalluksesta kyse siltä osin kun kiinteistön kauppahinnan jako ei vastannut osapuolten rahoituspanoksia

KKO:2019:33 Kavallus – Törkeä kavallus A ja B olivat myyneet yhdessä A:n isän C:n kanssa omistamansa kiinteistön ja pitäneet heille maksetun kauppahinnan kokonaisuudessaan itsellään. A ja B kiistivät C:n kauppahintaosuuden kavallusta koskevan syytteen sillä perusteella, että kiinteistön hankinta oli aikanaan rahoitettu yksin heidän ottamallaan luotolla, jonka maksamiseen C ei ollut…

https://asianajajaliitto.fi/2019/04/kko-kavalluksesta-kyse-silta-osin-kun-kiinteiston-kauppahinnan-jako-ei-vastannut-osapuolten-rahoituspanoksia/
18.12.2018 Oikeusuutiset

Isännöitsijä ei ollut törkeän kavalluksen edellyttämässä erityisen vastuullisessa asemassa

I-SHO:2018:9 Kavallus – Törkeä kavallus Rangaistuksen mittaaminen – Rangaistuksen kohtuullistaminen A oli isännöitsijänä toimiessaan anastanut useiden hoidettavanaan olleiden yhtiöiden pankkitileiltä varoja kaikkiaan noin 132.000 euroa. Hovioikeus katsoi, ettei kohdassa 3 anastetun omaisuuden määrää 8.885,22 euroa voitu pitää törkeän kavalluksen edellyttämänä suurena määränä varoja. Lisäksi hovioikeus katsoi, että isännöitsijä on tehtäviensä…

https://asianajajaliitto.fi/2018/12/isannoitsija-ei-ollut-torkean-kavalluksen-edellyttamassa-erityisen-vastuullisessa-asemassa/
5.10.2018 Oikeusuutiset

HelHO: Kavalletut 11 768 euroa eivät olleet "suuri määrä varoja"

HelHO:2018:17 Kavallus – törkeä kavallus A oli kauppaliikkeen kassavastaavana työskennellessään anastanut kauppaliikkeen varoja 11 768,21 euroa pohjakassasta ja kassakaapista ottamalla. Hovioikeus katsoi, ettei kavalluksen kohteena ollut törkeän kavalluksen edellyttämä suuri määrä varoja. A tuomittiin rangaistukseen perusmuotoisesta kavalluksesta. HelHO:2018:17

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/helho-kavalletut-11-768-euroa-eivat-olleet-suuri-maara-varoja/
15.3.2018 Oikeusuutiset

Tauot anastusteoissa eivät katkaisseet 16 vuotta jatkunutta kavallusrikosta

KKO:2018:17 Kavallus – Törkeä kavallus Rikoksen yksiköinti A oli kunnan viranhaltijana anastanut määräysvaltaansa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta saamiaan rahavaroja 16 vuoden aikana 20 eri kerralla yhteensä 121 175,83 euroa. Hänen menettelyään pidettiin yhtenä rikoksena. (Ään.) KKO:2018:17

https://asianajajaliitto.fi/2018/03/tauot-anastusteoissa-eivat-katkaisseet-16-vuotta-jatkunutta-kavallusrikosta/