Isännöitsijä ei ollut törkeän kavalluksen edellyttämässä erityisen vastuullisessa asemassa

18.12.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

I-SHO:2018:9

Kavallus – Törkeä kavallus
Rangaistuksen mittaaminen – Rangaistuksen kohtuullistaminen

A oli isännöitsijänä toimiessaan
anastanut useiden hoidettavanaan olleiden yhtiöiden pankkitileiltä
varoja kaikkiaan noin 132.000 euroa. Hovioikeus katsoi, ettei kohdassa 3
anastetun omaisuuden määrää 8.885,22 euroa voitu pitää törkeän
kavalluksen edellyttämänä suurena määränä varoja. Lisäksi hovioikeus
katsoi, että isännöitsijä on tehtäviensä vuoksi asunto-osakeyhtiöön
nähden luottamusasemassa, mutta isännöitsijän ei ole yksin tämän
asemansa perusteella katsottava olevan törkeän kavalluksen
edellyttämässä erityisen vastuullisessa asemassa, vaan erityisen
vastuuaseman olemassaolo on harkittava tapauskohtaisesti. A:n aseman ei
kohdissa 2 ja 3 ollut näytetty olleen erityisen vastuullinen, koska
esitetystä selvityksestä ei ilmennyt tarkemmin yhtiöiden
varallisuusasema eikä se, mikä merkitys kavalletuilla varoilla oli ollut
yhtiöiden taloudelle ja toiminnalle. A:n asema isännöitsijänä ei
esitetyn selvityksen valossa ollut verrattavissa lain esitöissä (HE
66/1988 vp. s. 41-42) mainittuihin vastuuhenkilöihin. Hovioikeus katsoi
A:n syyllistyneen kohdissa 2 ja 3 perusmuotoisiin kavalluksiin.
Hovioikeus alensi käräjäoikeuden A:lle tuomitsemaa rangaistusta ja
lisäksi A:n heikon terveydentilan perusteella sovelsi rangaistuksen
kohtuullistamisperustetta. Hovioikeus lievensi käräjäoikeuden A:lle
tuomitseman kahden vuoden neljän kuukauden ehdottoman
vankeusrangaistuksen yhden vuoden neljän kuukauden ehdolliseksi
vankeusrangaistukseksi.