Kirpputorin ylläpitäjä tuomittiin kavaluksesta kun ei pystynyt tilittämään myyntejä

5.7.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2022:46 Kavallus – Saatavan kavallus

Kirpputorin liikkeenharjoittaja A oli jättänyt tilittämättä kuudelle asianomistajalle rahavarat, jotka hän oli saanut heidän tavaroidensa myymisestä kirpputorilla käyttäen varat liiketoiminnan muiden velkojen maksamiseen.

Korkeimman oikeuden ratkaisusta tarkemmin ilmenevillä perusteilla A:n oli käyttäessään mainitut varat liiketoiminnan muiden velvoitteiden maksamiseen täytynyt pitää varsin todennäköisenä, että tämä johtaa tilitysvelvollisuuden täyttämättä jäämiseen. Varoja oli käytetty oikeudettomasti ja aiheutettu tilitysvelvollisuuden täyttymättä jääminen. A:n katsottiin syyllistyneen viiteen kavallukseen ja yhteen lievään kavallukseen. Ks. KKO:2021:36 KKO:2005:10

KKO:2022:46

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments