KKO alensi rikoksen selvittämisen perusteella 2 v 8 kk vankeusrangaistuksen kahteen vuoteen ehdotonta vankeutta

13.3.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2023:19 Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen – Lieventämisperusteet

A oli pankin palveluneuvojana anastanut ja hankkinut petosrikoksella itselleen pankin varoja noin 582 000 euroa. A:n syyksi oli luettu törkeä petos, törkeä kavallus, väärennys ja identiteettivarkaus.

Kysymys rikoksen selvittämisen edistämistä koskevan lieventämisperusteen soveltamisesta ja vaikutuksesta rangaistukseen.

3. Korkein oikeus hyväksyy hovioikeuden rangaistuksen mittaamista koskevan ratkaisun siltä osin kuin hovioikeus on katsonut, että A olisi ilman lieventämisperusteen soveltamista tuomittava hänen syykseen luetuista rikoksista yhteiseen 2 vuoden 8 kuukauden vankeusrangaistukseen.- – –

7. Korkein oikeus katsoo johtopäätöksenään, että kynnys rikoksen selvittämisen edistämistä koskevan lieventämisperusteen soveltamiseen on yhtäältä suhteellisen matala, kun sitä verrataan edellä mainittuja Korkeimman oikeuden ratkaisuja edeltäneeseen oikeuskäytäntöön. Toisaalta pelkkä rikoksen tunnustaminen ilman aktiivista osallistumista rikoksen selvittämiseen ei nykyisinkään riitä lieventämisperusteen soveltamiseen.

8. Mainituilla perusteilla Korkein oikeus hyväksyy hovioikeuden ratkaisun siltä osin kuin siinä on sovellettu rikoslain 6 luvun 6 §:n 3 kohdan mukaista lieventämisperustetta A:lle tuomitun rangaistuksen mittaamisessa. – – –

13. Edellä lausuttu huomioon ottaen Korkein oikeus katsoo yhdenvertaisuuden kannalta tärkeäksi sen, ettei vastaajan asiallisesti samanlainen toiminta rikoksen selvittämiseksi johda merkittävästi erilaiseen rangaistukseen pelkästään sillä perusteella, onko asiaa käsitelty tunnustamisoikeudenkäynnissä vai ei. Sen vuoksi Korkein oikeus katsoo, että rikoksen selvittämistä koskevan lieventämisperusteen vaikutus voi yksittäistapauksessa olla samaa suuruusluokkaa kuin rangaistuksen alennus tunnustamisoikeudenkäynnissä. Näin voi olla erityisesti silloin, kun tekijän oma-aloitteinen ja aktiivinen pyrkimys rikoksensa selvittämiseen on aikaansaanut merkittäviä prosessisäästöjä rikoksen selvittämisessä esitutkinnassa, syyteharkinnassa ja oikeudenkäynnissä. – – –

19. A:lle tuomittava yhteinen rangaistus on siten kaksi vuotta vankeutta.- – –

21. Korkein oikeus toteaa johtopäätöksenään, että tuomittaessa kahden vuoden pituinen vankeus täysi-ikäisenä rikoksen tehneelle vastaajalle vankeuden ehdolliseksi määrääminen edellyttää painavia perusteita. A:n ensikertalaisuutta ja hänen vetoamiaan muita seikkoja ei voida pitää riittävinä perusteina ehdolliselle rangaistukselle, kun otetaan huomioon A:n syyksi luettujen rikosten vahingollisuus ja niistä ilmenevä suunnitelmallisuus. Vankeus on siten tuomittava ehdottomana.

KKO:2023:19

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments