KKO: Kavalluksesta kyse siltä osin kun kiinteistön kauppahinnan jako ei vastannut osapuolten rahoituspanoksia

10.4.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2019:33

Kavallus – Törkeä kavallus

A ja B olivat myyneet yhdessä A:n isän
C:n kanssa omistamansa kiinteistön ja pitäneet heille maksetun
kauppahinnan kokonaisuudessaan itsellään. A ja B kiistivät C:n
kauppahintaosuuden kavallusta koskevan syytteen sillä perusteella, että
kiinteistön hankinta oli aikanaan rahoitettu yksin heidän ottamallaan
luotolla, jonka maksamiseen C ei ollut osallistunut. Korkeimman oikeuden
ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että A ja B eivät
olleet syyllistyneet kavallukseen rahoituspanostaan määrältään vastaavan
kauppahinnan osalta. Siltä osin kuin myyntihinta ylitti
rahoituspanoksen, A:n ja B:n katsottiin syyllistyneen kavallusrikokseen.