Petos toteutui kun epälojaali työntekijä laskutti työnantajan asiakkaita omalle yritykselleen, kyse myös luottamusaseman väärinkäytöstä

7.10.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

VaaHO:2020:6 Luottamusaseman väärinkäyttö – Törkeä petos – Kavallus – Yrityssalaisuuden rikkominen

R oli toiminut U Oy:n huoltopäällikkönä ja tässä asemassa toisaalta jättänyt laskuttamatta U Oy:n asiakkaita ja toisaalta erehdyttänyt U Oy:n asiakkaita maksamaan U Oy:n laskuttamattomia huoltotöitä ja niihin liittyviä laitteita, tarvikkeita ja varaosia oman toiminimensä tilille. Laskuttamattomien U Oy:n saatavien osalta asiassa oli kysymys siitä, oliko R:llä U Oy:ssä rikoslain 36 luvun 5 §:ssä tarkoitettu luottamusasema ja oliko R syytteessä kuvatulla menettelyllään syyllistynyt luottamusaseman väärinkäyttöön jättäessään laskuttamatta U Oy:n asiakkaita. R:n oman toiminimensä tilille laskuttamien U Oy:n saatavien osalta kysymys oli siitä, oliko R:n erehdyttämillä U Oy:n asiakkailla ollut mahdollista määrätä rikoslain 36 luvun 1 §:ssä tarkoitetulla tavalla U Oy:n taloudellisista eduista siten, että syytteessä kuvattu menettely täytti petoksen tunnusmerkistön. Lisäksi asiassa tuli arvioitavaksi, oliko R kavaltanut U Oy:n omaisuutta ja syyllistynyt myös yrityssalaisuuden rikkomiseen.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments