Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
22.5.2023 Oikeusuutiset

Konkurssiasiamies on päivittänyt ohjeen julkisselvityksessä noudatettavista periaatteista

Julkisselvityksissä noudatettavasta ohjeesta uusi versio Konkurssiasiamies on päivittänyt ohjeen julkisselvityksessä noudatettavista periaatteista. Edellinen versio julkisselvittäjille osoitetusta ohjeesta oli vuodelta 2019. Ohjeistuksen päivittäminen tuli ajankohtaiseksi, kun julkisselvityksestä maksettavia palkkioita korotettiin syksyllä 2022. Päivitetyssä ohjeessa korostetaan julkisselvittäjän velvollisuutta selonteoissa eritellä julkisselvityksestä aiheutuneet ja myös valtion varoista maksetut kustannukset laskukohtaisesti. Täsmällisten selontekojen ja…

https://asianajajaliitto.fi/2023/05/konkurssiasiamies-on-paivittanyt-ohjeen-julkisselvityksessa-noudatettavista-periaatteista/
13.10.2020 Oikeusuutiset

AEOA: Julkisselvittäjän tehtävää on pidettävä julkisena hallintotehtävänä, jossa on noudatettava hyvän hallinnon periaatteita. Julkisen vallan käytöstä ei kuitenkaan ole kyse.

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin totesi konkurssiasiamiehen toimiston tarkastuksella 20.12.2016, että hän on ratkaisussaan 30.3.2011 (dnro 1589/4/09) oikeusasiamiehen toimivaltaa koskien katsonut, että konkurssipesän julkisselvittäjä hoitaa julkista tehtävää ja että julkisselvittäjä siten lähtökohtaisesti kuuluu oikeusasiamiehen valvottaviin. — Tarkastuskohteen edustajien puolelta nostettiin esiin kysymys siitä, miten se, että julkisselvittäjän katsotaan hoitavan julkista tehtävää, vaikuttaa…

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/aeoa-julkisselvittajan-tehtavaa-on-pidettava-julkisena-hallintotehtavana-jossa-on-noudatettava-hyvan-hallinnon-periaatteita-julkisen-vallan-kaytosta-ei-kuitenkaan-ole-kyse/
23.5.2018 Lausunnot

Lausunto konkurssilain tarkistamista koskevasta mietinnöstä

Dnro 24/2018   Lausuntopyyntönne: OM 25/41/2015 LAUSUNTO KONKURSSILAIN TARKISTAMISTA KOSKEVASTA TYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ   1. Yleistä Työryhmän mietintö on perusteellinen ja hyvin laadittu. Työryhmä on löytänyt toimivia ja johdonmukaisia ratkaisuja niihin kysymyksiin, joihin ratkaisuja on etsitty. Työryhmän mietintö on keskittynyt oikeisiin asioihin eikä mietinnön mukaisten säädösmuutosten jälkeen ole ajankohtaisia konkurssilain muutostarpeita.…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/lausunto-konkurssilain-tarkistamista-koskevasta-mietinnosta/