Oikeusministeriö ei esitä korotusta julkisen oikeusavun palkkioihin

28.8.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriön hallinnonalalle esitetään vuodelle 2024 määrärahoja kaikkiaan 1,2 miljardia euroa, mikä on noin 135 miljoonaa enemmän kuin kuluvan vuoden varsinaisessa talousarviossa.

Lisäys suunnataan muun muassa rangaistusten kiristämiseen sekä oikeudenhoidon resursseihin.

Oikeudenhoidon resursseja vahvistetaan

Oikeudenhoidon selonteossa todetun rahoitusvajeen korjaamiseen esitetään 30 miljoonan euron lisämäärärahaa jakautuen oikeusministeriön hallinnonalan viranomaisille.

Lisäksi ruuhkien purun ja asioiden käsittelyn nopeuttamiseksi tuomioistuimille esitetään 7 miljoonan euron ja Syyttäjälaitokselle 1 miljoonan euron lisäystä.

Rangaistukset kiristyvät

Hallitusohjelman mukaisesti rangaistusten kiristämiseen esitetään 12 miljoonan euron lisämäärärahaa, josta 1 miljoonaa euroa kohdennetaan kriminaalipolitiikan valmisteluun oikeusministeriössä ja 11 miljoonaa euroa vahvistamaan Rikosseuraamuslaitoksen toimintaedellytyksiä ennen vankimäärän arvioitua kasvua. Nuorisorikollisuuden ehkäisyyn ehdotetaan 1 miljoonan euron lisämäärärahaa.

Julkinen oikeusapu

Vuonna 2022 yksityisille avustajille maksettiin näiden antamasta julkisesta oikeusavusta noin 80,4 miljoonaa euroa. Vuodelle 2024 oikeusministeriö esittää samasuuruista 80,4 miljoonan euron arviomäärärahaa.

Määrärahaa saa käyttää:
1) oikeusapulaissa (257/2002)
2) yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa laissa (57/1993)
3) oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetussa laissa (689/1997) säädettyjen korvausten maksamiseen.

Oikeusministeriön ehdotuksen mukaan konkurssipesien julkisselvitysten palkkioihin kohdennettaisiin 2 miljoonan euron määräraha.

Muita merkittäviä määrärahalisäyksiä

Hallitusohjelman mukaan hallituksen esitys saamelaiskäräjälaista annetaan vuoden 2023 loppuun mennessä. Ehdotetut muutokset aiheuttavat arviolta 600 000 euron lisäresurssitarpeen saamelaiskäräjien määrärahaan ensi vuodesta alkaen.

Vuonna 2024 järjestetään sekä presidentinvaali että europarlamenttivaalit, joiden toimittamiseen ehdotetaan 23 miljoonan euron lisäystä. Näiden vaalien kokonaiskulut ovat noin 43 miljoonaa euroa.

Venäjän ja Ukrainan välisen sodan johdosta asetetut pakotteet aiheuttavat poikkeuksellisen resurssitarpeen, jonka arvioidaan jatkuvan. Pakotteiden täytäntöönpanon jatkamiseen esitetään 1,5 miljoonan euron lisämäärärahaa Ulosottolaitokselle.

Hallitus neuvottelee talousarviosta budjettiriihessään 19.–20. syyskuuta. Talousarvioesitys käsitellään valtioneuvostossa 9. lokakuuta.

Tiedote

Oikeusministeriön ehdotus vuoden 2024 talousarvioksi

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments