Generic filters
Exact matches only
29.1.2024 Oikeusuutiset

Avio-oikeuden vanhentuminen lausunnoille

Oikeusministeriö pyytää lausuntoja arviomuistiosta, jossa ehdotetaan, että avioliittolaissa säädettäisiin avio-oikeuden vanhentumisesta. Määräajan säätäminen osituksen toimittamiselle selkiyttäisi nykyistä tilannetta ja estäisi monimutkaisten ositustilanteiden syntymisen. Osituksen tarkoituksena on purkaa avioliitossa puolisoiden välillä vallinnut aviovarallisuussuhde. Avioerotilanteessa tai puolison kuoleman aiheuttaman avioliiton purkautumisen seurauksena tapahtuvalle omaisuuden ositukselle ei tällä hetkellä ole avioliittolaissa säädetty vanhentumisaikaa.…

https://asianajajaliitto.fi/2024/01/avio-oikeuden-vanhentuminen-lausunnoille/
1.12.2021 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi ”Kahden vuoden sisällä peritty omaisuus perintöverotuksessa”

Verohallinto Lausuntopyyntö VH/2359/00.01.00/2021 LAUSUNTO Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä “Asianajajaliitto“) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi Kahden vuoden sisällä peritty omaisuus perintöverotuksessa (VH/2359/00.01.00/2021). Lausuntonaan Asianajajaliitto esittää kunnioittaen seuraavaa: Yleistä Asianajajaliitto pitää Verohallinnon ohjetta Kahden vuoden sisällä peritty omaisuus perintöverotuksessa tarpeellisena. Perintö- ja lahjaverolain 17 §:n erilaisia soveltamistilanteita käsitellään varsin suppeasti nykyisissä Verohallinnon…

https://asianajajaliitto.fi/2021/12/lausunto-luonnoksesta-verohallinnon-ohjeeksi-kahden-vuoden-sisalla-peritty-omaisuus-perintoverotuksessa/
2.7.2020 Oikeusuutiset

Avioeron vireilletulon jälkeen nostetut osingot olivat vain osin avio-oikeuden alaisia, joka osuus olisi tullut ilmoittaa pesänjakajalle

KKO:2020:54 Petos – Törkeä petos – Omaisuuden ositus Syytteen mukaan A oli A:n ja B:n välisessä omaisuuden osituksessa erehdyttänyt sen toimittanutta pesänjakajaa jättämällä ilmoittamatta avioeron vireille tulon jälkeen saamansa osinkotulot osittain omistamastaan osakeyhtiöstä, jossa hän työskenteli. Kysymys siitä, olivatko maksetut osingot avio-oikeuden alaista omaisuutta ja oliko A syyllistynyt hovioikeuden hänen…

https://asianajajaliitto.fi/2020/07/avioeron-vireilletulon-jalkeen-nostetut-osingot-olivat-vain-osin-avio-oikeuden-alaisia-joka-osuus-olisi-tullut-ilmoittaa-pesanjakajalle/
24.10.2018 Oikeusuutiset

Lesken hallintaoikeuden arvo vähennettävä perittävän koko kiinteistön arvosta – ei puolikkaasta

KHO:2018:139 Perintöverotus – Lesken hallintaoikeuden arvon laskeminen – Perukirjassa ilmoitettu tasinkoetuoikeus – Avio-oikeus – Asunto perittävän omistuksessa Perittävä oli yksin omistanut puolisoiden yhteisenä kotina käytetyn asunnon. Ositusta ei ollut toimitettu, mutta leski oli perukirjassa vedonnut avioliittolain mukaiseen tasinkoetuoikeuteensa sekä oikeuteen pitää asunto jakamattomana hallinnassaan. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että tällaisessa tilanteessa,…

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/lesken-hallintaoikeuden-arvo-vahennettava-perittavan-koko-kiinteiston-arvosta-ei-puolikkaasta/
21.3.2017 Oikeusuutiset

Vainajaa varakkaamman lesken asuntoon kohdistuvan hallintaoikeuden arvo laskettiin koko kiinteistön arvon perusteella

Itä-Suomen HAO: Perintöverotus – Lesken hallintaoikeus asuntoon – Tasinkoprivilegi – Puolesta määrästä -periaate – Fiktiivisen osituksen periaate – Puolittamisperiaate – Hallintaoikeuden arvon laskeminen Asiassa oli kysymys perintö- ja lahjaverolain 9 §:n 3 momentin säännöksen tulkinnasta eli siitä, miltä osin lesken hallintaoikeus koskee perittävältä jäänyttä asuntoa eli miten vähennyskelpoisen hallintaoikeuden arvo…

https://asianajajaliitto.fi/2017/03/vainajaa-varakkaamman-lesken-asuntoon-kohdistuvan-hallintaoikeuden-arvo-laskettiin-koko-kiinteiston-arvon-perusteella/
26.4.2016 Lausunnot

Lausunto Verohallinnon ohjeluonnoksesta “Osituksen yhteydessä tapahtuvat omistajanvaihdokset ja niihin liittyvä varainsiirtoverotus”

Dnro 19/2016 Lausuntopyyntönne: 6.4.2016LUONNOS VEROHALLINNON OHJEEKSI: ”OSITUKSEN YHTEYDESSÄ TAPAHTUVAT OMISTAJANVAIHDOKSET JA NIIHIN LIITTYVÄ VARAINSIIRTOVEROTUS” Verohallinto on pyytänyt lausuntoa Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) luonnoksesta uudeksi Verohallinnon ohjeeksi: ”Osituksen yhteydessä tapahtuvat omistajanvaihdokset ja niihin liittyvä varainsiirtoverotus” Asianajajaliitto esittää lausuntonaan seuraavaa. 1 YleistäAsianajajaliitto puoltaa ohjeen antamista koskien ohjeessa käsiteltyjä kysymyksiä. Aihepiirillä on suuri…

https://asianajajaliitto.fi/2016/04/lausunto-verohallinnon-ohjeluonnoksesta-osituksen-yhteydessa-tapahtuvat-omistajanvaihdokset-ja-niihin-liittyva-varainsiirtoverotus/
26.1.2016 Oikeusuutiset

Hallinto-oikeus arvioi lesken asunnon luovutuksen verovapautta

Helsingin HAO: Henkilökohtaisen tulon verotus – Oman asunnon luovutusvoitto – Omistusaika – Ositus – Perinnönjako – Ennakkoratkaisu Aviopuolisot A ja B olivat omistaneet yhdessä osakehuoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet. A oli kuollut huhtikuussa 2005. A:n kuolinpesän osakkaita olivat A:n leski B sekä heidän lapsensa C, D ja E. A:lla ja B:llä…

https://asianajajaliitto.fi/2016/01/hallinto-oikeus-arvioi-lesken-asunnon-luovutuksen-verovapautta/
16.9.2014 Oikeusuutiset

KHO: Tasingosta luopuminen ei aiheuta verotettavaa lahjaa

KHO:2014:135 Lahjaverotus – Verovelvollisuus – Avioero – Ositus – Tasingosta luopuminen Puolisoiden A:n ja B:n avioeron johdosta laatimassa osituskirjaluonnoksessa olevan laskennallisen osituksen mukaan A:lla olisi oikeus saada avio-oikeuden perusteella tasinkoa B:n omaisuudesta avioero-osituksessa. Puolisot A ja B olivat pyytäneet ennakkoratkaisua siitä, saako B lahjan, jos A luopuu kokonaan vaatimasta avio-oikeuteen…

https://asianajajaliitto.fi/2014/09/kho-tasingosta-luopuminen-ei-aiheuta-verotettavaa-lahjaa/
12.6.2013 Oikeusuutiset

Myyjän avio-oikeuden nojalla saaman kiinteistöosuuden omistusaika ja hankintameno oli laskettava puolison saannosta lukien.

KHO:2013:106 Henkilökohtaisen tulon verotus – Omaisuuden luovutusvoitto – Saantoajankohta – Hankintameno – Ositus – Avio-oikeus A oli verovuonna 2008 myynyt kiinteistön, joka oli ollut A:n puolison omistuksessa vuodesta 1978 lähtien. A:n puoliso oli kuollut vuonna 2006. Aviopuolisoilla ei ollut rintaperillisiä ja heillä oli avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Lesken A omaisuus oli…

https://asianajajaliitto.fi/2013/06/myyjan-avio-oikeuden-nojalla-saaman-kiinteistoosuuden-omistusaika-ja-hankintameno-oli-laskettava-puolison-saannosta-lukien/