Lesken hallintaoikeuden arvo vähennettävä perittävän koko kiinteistön arvosta – ei puolikkaasta

24.10.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2018:139

Perintöverotus – Lesken hallintaoikeuden arvon laskeminen – Perukirjassa ilmoitettu tasinkoetuoikeus – Avio-oikeus – Asunto perittävän omistuksessa

Perittävä oli yksin omistanut
puolisoiden yhteisenä kotina käytetyn asunnon. Ositusta ei ollut
toimitettu, mutta leski oli perukirjassa vedonnut avioliittolain
mukaiseen tasinkoetuoikeuteensa sekä oikeuteen pitää asunto
jakamattomana hallinnassaan. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että
tällaisessa tilanteessa, jossa perukirjan perusteella arvioiden koko
asunto jäi kuulumaan perillisten kesken jaettavaan jäämistöön, asuntoon
kohdistuvan lesken hallintaoikeuden arvo oli perintöverotuksessa
laskettava ja vähennettävä asunnon koko arvosta eikä sen puoliosuudesta.
Vuonna 2014 toimitettu perintöverotus.