Avio-oikeuden vanhentuminen lausunnoille

29.1.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriö pyytää lausuntoja arviomuistiosta, jossa ehdotetaan, että avioliittolaissa säädettäisiin avio-oikeuden vanhentumisesta. Määräajan säätäminen osituksen toimittamiselle selkiyttäisi nykyistä tilannetta ja estäisi monimutkaisten ositustilanteiden syntymisen.

Osituksen tarkoituksena on purkaa avioliitossa puolisoiden välillä vallinnut aviovarallisuussuhde. Avioerotilanteessa tai puolison kuoleman aiheuttaman avioliiton purkautumisen seurauksena tapahtuvalle omaisuuden ositukselle ei tällä hetkellä ole avioliittolaissa säädetty vanhentumisaikaa.

Nykyinen käytäntö on ongelmallinen erityisesti tilanteissa, joissa ositus jätetään tekemättä ja päädytään vuosien aikana hankaliin oikeudellisiin tilanteisiin, kun osapuolet menevät esimerkiksi uudestaan naimisiin ja omaisuutta käytetään tai sitä häviää.

Oikeusministeriö ehdottaa, että avio-oikeuden vanhentumisajaksi tulisi 10 vuotta, joka alkaa avioeron tai avioliiton kumoamista koskevan tuomion päätöspäivämäärästä. Avioliiton purkautuessa kuoleman vuoksi ehdotetaan, että 10 vuoden vanhentumisaika alkaa eloonjääneen puolison kuolemasta. Ehdotuksella pyritään jouduttamaan ositusten tekemistä avio-oikeuden muuten vanhentuessa, mutta osituspakkoa ehdotukseen ei sisälly.

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaan sisältyy kirjaus, jonka mukaan hallituskauden kuluessa säädetään avioliittolain mukaisen ositusvaateen vanhentumisesta. Arviomuistio on lausunnoilla 8. maaliskuuta asti. Jatkovalmistelusta päätetään saatavan lausuntopalautteen perusteella. 

Lausuntopalvelu.fi: Ositusvaateen vanhentuminen Linkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä

 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments