Hallinto-oikeus ei ollut voinut kumota poikkeamispäätöstä yksinomaan maakuntakaavan suunnittelumääräykseen liittyvällä perusteella

22.1.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2024:7 Maankäyttö ja rakentaminen – Poikkeaminen – Suunnittelutarve ranta-alueella – Poikkeamisen edellytykset – Maakuntakaavan suunnittelumääräys

Hallinto-oikeus oli kumonnut saunarakennukselle ja kokoustilalle myönnetyn poikkeamisen ranta-alueen suunnittelutarpeesta sillä perusteella, että maakuntakaavan loma-asutuksen mitoitusta koskevan suunnittelumääräyksen mukaan kyseisen lammen rannalle ei ollut laskennallisesti osoitettavissa rantarakennuspaikkaa ja poikkeamisen myöntäminen aiheuttaisi siten haittaa kaavoitukselle ja alueiden käytön muulle järjestämiselle.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että maakuntakaavaa ei ole maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa maankäytön suunnittelujärjestelmässä tarkoitettu sitovasti ohjaamaan yksittäisiä rakennushankkeita. Hallinto-oikeuden perusteluissa tarkoitettu loma-asutuksen mitoitusta koskeva maakuntakaavan suunnittelumääräys ei myöskään ollut sellainen suojelumääräys tai rakentamisrajoitus, jolla olisi ollut välittömiä oikeusvaikutuksia arvioitaessa poikkeamisen edellytyksiä yksittäisen rakennushankkeen osalta. Näin ollen hallinto-oikeus ei ollut voinut kumota poikkeamispäätöstä yksinomaan maakuntakaavan suunnittelumääräykseen liittyvällä perusteella.

KHO:2024:7

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments