KHO: Sähköpostiviesti, jossa olevaa linkkiä ei saatu avatuksi, riittää valitusasian vireillesaattamiseen

11.12.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2023:117 Valituksen vireilletulo – Saapumisajankohta – Valituksen täydentäminen

Asiassa oli kysymys valituksen saapumisajan määrittämisestä hallinto-oikeudessa.

Valitus oli toimitettu hallinto-oikeuteen 30.12.2022 virka-ajan kuluessa sähköpostiviestillä, jossa oleva linkki ei ollut auennut. Viestistä oli kuitenkin ilmennyt viestin lähettäjä sekä se, että viestissä oli kysymys valituskirjelmästä ympäristöministeriön päätöksestä, joka koski rakennussuojelua. Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 40 §:ssä säädetty täydennysmenettely huomioon ottaen asia oli ollut kirjattavissa vireille tulleeksi sähköpostin saapumispäivänä 30.12.2022. Koska valitusaika oli päättynyt 29.12.2022, valitus oli toimitettu valitusajan päättymisen jälkeen ja se oli tullut jättää tutkimatta jo tällä perusteella myöhästyneenä. Hallinto-oikeuden päätös valituksen tutkimatta jättämisestä, jossa valituksen saapumisaika oli määritelty tätä myöhemmäksi linkkiasiakirjojen uudelleen toimittamisen ajankohdan perusteella, kumottiin.

KHO:2023:117

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments