Valituskirjelmää ei saatu avattua sähköpostissa olleen linkin avulla – valitus jätettiin myöhästyneenä tutkimatta

14.2.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Poh­jois-Suo­men HAO: Valituksen myöhästyminen – Sähköinen viesti – Saapumisajankohta – Viestin käsittelymahdollisuus – Lähettäjän vastuu

Asiassa oli hallinto-oikeuden ratkaistavana, oliko valitus saapunut hallinto-oikeuteen säädetyssä määräajassa. Tähän liittyen tuli erityisesti ratkaista kysymys siitä, milloin valituksen oli katsottava sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain (jäljempänä asiointilaki) 10 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla saapuneen hallinto-oikeuteen ja siten tulleen vireille.

Valittaja oli toimittanut valituksensa sähköpostitse hallinto-oikeuteen ensimmäisen kerran 30.12.2022. Valituksen saatteessa oli linkki valituskirjelmään ja muihin valitusasiakirjoihin. Valitusta ja asiakirjoja ei kuitenkaan saatu tuolloin linkin kautta avattua hallinto-oikeudessa. Valittaja oli toimittanut 4.1.2023 valituksensa liitteineen hallinto-oikeuteen sellaisessa muodossa, että se on ollut avattavissa hallinto-oikeuden tietojärjestelmässä.

Hallinto-oikeus totesi, että asiointilain 8 § huomioon ottaen lähettäjä vastaa sähköisen viestin toimittamisesta viranomaiselle. Saman lain 10 §:n 1 momentista seuraa, että sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun viestiä voidaan käsitellä tietojärjestelmässä. Ottaen huomioon, että 30.12.2022 toimitettua valitusta ei ollut voitu avata hallinto-oikeuden tietojärjestelmässä, hallinto-oikeus katsoi, että se ei ollut ollut asiointilain 10 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla käsiteltävissä. Valituksen oli katsottava saapuneen hallinto-oikeuteen sanotussa momentissa tarkoitetulla tavalla 4.1.2023 eli valitusajan päättymisen jälkeen. Valitus oli jätettävä myöhästyneenä tutkimatta.

Poh­jois-Suo­men HAO 2.2.2023 139/​​2023

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments