Maa-ainesten ottamista ei voitu keskeyttää uuden tiedon perusteella kun toimintaa harjoitettiin myönnetyn luvan mukaisesti

2.11.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2023:102 Maa-ainesasia – Luvan mukaisesti harjoitettu maa-ainesten ottaminen – Toiminnasta aiheutuvat vaikutukset pohjaveteen – Ottamisen keskeyttämisen edellytykset

ELY-keskuksen mukaan tutkimukset osoittivat, että A Oy:n harjoittamasta maa-ainesten ottamisesta voi aiheutua muutoksia alueen pohjaveden laatuun. ELY-keskus oli tällä perusteella keskeyttänyt A Oy:n harjoittaman maa-ainesten ottotoiminnan maa-aineslain 15 §:n 2 momentin nojalla.

A Oy harjoitti maa-ainesten ottamista toimintaan myönnetyn maa-ainesluvan nojalla. Asiassa ei ollut esitetty, että toimintaa olisi harjoitettu luvan vastaisesti. Tässä tilanteessa ei ollut edellytyksiä keskeyttää maa-ainesten ottamista maa-aineslain 15 §:n 2 momentin nojalla. Edellytyksiä maa-aineslain 15 §:n 2 momentin soveltamiseen ei ollut arvioitava toisin silläkään perusteella, että ELY-keskus oli katsonut ottamisesta aiheutuvan vesilain tai muun lain vastaisia vaikutuksia.

KHO:2023:102

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments