Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
2.11.2023 Oikeusuutiset

Maa-ainesten ottamista ei voitu keskeyttää uuden tiedon perusteella kun toimintaa harjoitettiin myönnetyn luvan mukaisesti

KHO:2023:102 Maa-ainesasia – Luvan mukaisesti harjoitettu maa-ainesten ottaminen – Toiminnasta aiheutuvat vaikutukset pohjaveteen – Ottamisen keskeyttämisen edellytykset ELY-keskuksen mukaan tutkimukset osoittivat, että A Oy:n harjoittamasta maa-ainesten ottamisesta voi aiheutua muutoksia alueen pohjaveden laatuun. ELY-keskus oli tällä perusteella keskeyttänyt A Oy:n harjoittaman maa-ainesten ottotoiminnan maa-aineslain 15 §:n 2 momentin nojalla. A…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/maa-ainesten-ottamista-ei-voitu-keskeyttaa-uuden-tiedon-perusteella-kun-toimintaa-harjoitettiin-myonnetyn-luvan-mukaisesti/
16.10.2023 Oikeusuutiset

Määräalojen lunastamiseen oli lainmukaiset perusteet – maa-ainesten otto-oikeuksien kohtalo ratkaistaan lunastusta täyttäntöönpantaessa

KHO:2023:90 Maankäyttö ja rakentaminen – Lunastus – Lunastusperusteet – Yleinen tarve – Lunastuksen kohde – Erityiset oikeudet Ympäristöministeriö oli myöntänyt kunnalle luvan 14,9 ja 23,6 hehtaarin suuruisten määräalojen lunastamiseen. Kysymyksessä olevat alueet oli oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa osoitettu pääosin teollisuus- ja varastoalueeksi, joka oli tarkoitettu tuotanto- ja logistiikkatoiminnoille. Asiassa oli ratkaistavana, oliko…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/maaraalojen-lunastamiselle-oli-ollut-lainmukaiset-perusteet-maa-ainesten-otto-oikeuksien-kohtalo-ratkaistaan-lunastusta-tayttantoonpantaessa/