Määräalojen lunastamiseen oli lainmukaiset perusteet – maa-ainesten otto-oikeuksien kohtalo ratkaistaan lunastusta täyttäntöönpantaessa

16.10.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2023:90 Maankäyttö ja rakentaminen – Lunastus – Lunastusperusteet – Yleinen tarve – Lunastuksen kohde – Erityiset oikeudet

Ympäristöministeriö oli myöntänyt kunnalle luvan 14,9 ja 23,6 hehtaarin suuruisten määräalojen lunastamiseen. Kysymyksessä olevat alueet oli oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa osoitettu pääosin teollisuus- ja varastoalueeksi, joka oli tarkoitettu tuotanto- ja logistiikkatoiminnoille.

Asiassa oli ratkaistavana, oliko lunastusluvan myöntämiseen ollut laissa säädetyt edellytykset. Kysymys oli erityisesti siitä, oliko lunastus yleisen tarpeen vaatimaa vai oliko lunastuslupaa haettu valituksissa esitetyn mukaisesti ensisijaisesti tulonhankkimistarkoituksessa tavalla, joka loukkasi hakemuksen kohteena olevien määräalojen omistajien omaisuudensuojaa.

Asiassa oli lisäksi ratkaistavana, oliko lunastettaviin määräaloihin kohdistuvien erityisten oikeuksien lunastamisesta tullut päättää lunastusluvan myöntämisen yhteydessä.

KHO:2023:90

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments