Avioliittolain mukainen elatusvelvollisuus ei luonut perustetta periä asiakasmaksu potilaan leskeltä

13.11.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2023:103 Asiakasmaksu – Terveydenhuolto – Palvelun käyttäjä – Palvelun käyttäjän puoliso – Julkisoikeudellinen vastuuperuste – Puolison elatusvelvollisuus

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä oli osoittanut muutoksenhakijalle laskun terveydenhuollon asiakasmaksuista, jotka perustuivat tämän edesmenneen puolison hoitoon.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan maksu voidaan periä palvelun käyttäjältä, jollei lailla toisin säädetä. Asiakasmaksulaissa tarkoitetut maksut voidaan ulosottaa ilman tuomiota tai päätöstä. Tämän vuoksi asiakasmaksulaissa on tullut määritellä tarkasti se, keneltä asiakasmaksu voidaan periä kyseisen lain nojalla. Palvelun käyttäjän puolisoa ei ole laissa määritelty maksuvelvolliseksi. Kun otettiin huomioon myös perustuslain 81 §:n 2 momentista ilmenevä lailla säätämisen vaatimus, leskeltä ei voitu asiakasmaksulain säännösten nojalla periä hänen puolisonsa terveydenhuollon asiakasmaksuja. Avioliittolain elatusvelvollisuutta ja velkavastuuta koskeva sääntely ei antanut perustetta sille, että sairaanhoitopiiri voisi suoraan ilman tuomiota tai päätöstä periä maksamatta olevat asiakasmaksut leskeltä.

KHO:2023:103

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments